Visa allt om Starild AB
Visa allt om Starild AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 499 3 572 3 011 2 675 2 968 3 247 1 957 2 175 2 021 1 510
Övrig omsättning 151 31 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 137 101 151 -84 14 280 7 -23 90 153
Resultat efter finansnetto 109 80 129 -104 -504 261 -14 -47 68 134
Årets resultat 80 59 104 -69 -507 139 2 3 34 70
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 8 11 15 0 502 506 509 515 509
Omsättningstillgångar 2 843 1 756 1 509 1 355 1 400 1 402 988 927 1 033 1 000
Tillgångar 2 847 1 763 1 521 1 370 1 400 1 904 1 494 1 436 1 548 1 509
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 501 421 362 258 328 895 756 754 751 717
Obeskattade reserver 99 99 99 91 126 126 58 78 138 120
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 406 885 160 180 200 220 240 260 280 300
Kortfristiga skulder 841 359 900 842 747 663 440 344 379 372
Skulder och eget kapital 2 847 1 763 1 521 1 370 1 400 1 904 1 494 1 436 1 548 1 509
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 301 277 220 176 124 190
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 521 478 292 225 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 220 186 136 120 143 125 88 72 56 78
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 650 3 603 3 011 2 675 2 968 3 247 1 957 2 175 2 021 1 510
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 250 1 786 1 506 1 338 1 484 1 624 979 1 088 1 011 755
Personalkostnader per anställd (tkr) 406 359 248 198 251 208 175 155 97 146
Rörelseresultat, EBITDA 141 105 155 -80 16 284 11 -18 95 162
Nettoomsättningförändring 25,95% 18,63% 12,56% -9,87% -8,59% 65,92% -10,02% 7,62% 33,84% -%
Du Pont-modellen 4,81% 5,96% 9,93% -5,84% 1,14% 14,71% 0,47% -1,39% 6,01% 10,47%
Vinstmarginal 3,05% 2,94% 5,01% -2,99% 0,54% 8,62% 0,36% -0,92% 4,60% 10,46%
Bruttovinstmarginal 40,36% 56,86% 54,43% 57,23% 55,12% 52,60% 58,41% 54,76% 58,14% 75,70%
Rörelsekapital/omsättning 44,50% 39,11% 20,23% 19,18% 22,00% 22,76% 28,00% 26,80% 32,36% 41,59%
Soliditet 20,31% 28,26% 28,88% 23,73% 30,06% 51,88% 53,46% 56,42% 54,93% 53,24%
Kassalikviditet 189,42% 237,60% 87,44% 78,98% 106,16% 128,96% 128,64% 160,76% 155,67% 184,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...