Visa allt om Taxi 16000 AB
Visa allt om Taxi 16000 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 5 117 4 906 5 004 3 636 3 422 4 038 4 413 3 912 3 267 2 311
Övrig omsättning 959 489 35 56 9 47 1 8 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 267 128 186 59 81 -168 165 -69 117 72
Resultat efter finansnetto 227 84 144 28 70 -178 148 -94 100 46
Årets resultat 172 63 107 28 70 -151 98 -47 52 22
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 866 1 194 617 844 330 410 321 274 33 41
Omsättningstillgångar 2 015 1 626 934 839 603 405 820 690 508 451
Tillgångar 2 881 2 820 1 551 1 683 934 815 1 141 964 541 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 649 476 414 307 279 142 293 196 244 142
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 27 0 47 21
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 421 714 92 344 80 179 127 129 0 0
Kortfristiga skulder 1 812 1 630 1 046 1 032 575 494 693 639 250 330
Skulder och eget kapital 2 881 2 820 1 551 1 683 934 815 1 141 964 541 493
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 230 271 - 0 0 0 30 100 130 20
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 847 2 383 1 726 4 563 1 663 2 302 2 375 1 031 236 146
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 557 501 307 321 296 747 847 388 113 54
Utdelning till aktieägare 66 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Omsättning 6 076 5 395 5 039 3 692 3 431 4 085 4 414 3 920 3 270 2 311
Nyckeltal
Antal anställda 14 13 13 11 11 11 11 6 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 366 377 385 331 311 367 401 652 1 634 2 311
Personalkostnader per anställd (tkr) 247 245 154 172 180 258 237 199 171 165
Rörelseresultat, EBITDA 594 423 413 238 193 -100 266 10 134 91
Nettoomsättningförändring 4,30% -1,96% 37,62% 6,25% -15,26% -8,50% 12,81% 19,74% 41,37% -%
Du Pont-modellen 9,27% 4,54% 11,99% 3,51% 8,67% -20,61% 14,46% -7,16% 21,63% 14,60%
Vinstmarginal 5,22% 2,61% 3,72% 1,62% 2,37% -4,16% 3,74% -1,76% 3,58% 3,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 57,99% 69,09% 77,88% 81,75% 76,03% 41,10% 27,61% 24,75%
Rörelsekapital/omsättning 3,97% -0,08% -2,24% -5,31% 0,82% -2,20% 2,88% 1,30% 7,90% 5,24%
Soliditet 22,53% 16,88% 26,69% 18,24% 29,87% 17,42% 27,38% 20,33% 51,36% 31,87%
Kassalikviditet 111,20% 99,75% 89,29% 81,30% 104,87% 81,98% 118,33% 107,98% 203,20% 136,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...