Visa allt om JW Industri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 7 114 11 767 12 469 12 482 13 966 13 351 15 365 21 750 16 884 14 347
Övrig omsättning 16 - 11 31 - 19 17 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 935 217 1 038 697 689 -113 707 2 222 854 580
Resultat efter finansnetto 860 42 807 388 1 426 -120 527 1 955 616 421
Årets resultat 607 277 221 185 1 599 18 402 970 245 580
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 797 9 404 9 619 9 797 10 303 5 308 5 347 5 705 6 978 4 282
Omsättningstillgångar 9 2 507 2 046 2 380 2 432 4 988 5 178 4 913 4 107 3 433
Tillgångar 7 806 11 911 11 665 12 177 12 736 10 296 10 525 10 618 11 085 7 716
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 744 3 137 3 060 2 839 3 054 1 455 1 637 1 736 1 015 1 320
Obeskattade reserver 923 849 1 176 1 154 1 030 635 803 845 252 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 369 3 991 4 549 4 844 4 713 5 241 5 328 4 905 6 870 3 816
Kortfristiga skulder 771 3 935 2 880 3 340 3 938 2 965 2 756 3 133 2 947 2 579
Skulder och eget kapital 7 806 11 911 11 665 12 177 12 736 10 296 10 525 10 618 11 085 7 716
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 361 133 490 719 580 458
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 65 100 -
Löner till övriga anställda 2 902 4 239 5 002 5 475 5 408 6 187 6 175 6 384 5 559 5 523
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 168 3 184 1 898 2 505 2 212 2 623 2 619 2 739 2 374 2 343
Utdelning till aktieägare 750 0 200 0 400 0 200 500 250 300
Omsättning 7 130 11 767 12 480 12 513 13 966 13 370 15 382 21 750 16 884 14 347
Nyckeltal
Antal anställda 10 14 15 16 17 16 21 23 23 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) 711 841 831 780 822 834 732 946 734 652
Personalkostnader per anställd (tkr) 412 560 455 479 471 550 441 439 371 381
Rörelseresultat, EBITDA 1 063 436 1 340 1 084 1 473 1 193 1 923 3 982 2 384 1 885
Nettoomsättningförändring -39,54% -5,63% -0,10% -10,63% 4,61% -13,11% -29,36% 28,82% 17,68% -%
Du Pont-modellen 12,08% 1,82% 8,90% 5,72% 13,66% 0,96% 7,86% 21,07% 7,87% 7,83%
Vinstmarginal 13,26% 1,84% 8,32% 5,58% 12,46% 0,74% 5,38% 10,29% 5,16% 4,21%
Bruttovinstmarginal 85,97% 84,69% 81,34% 85,86% 82,68% 88,60% 86,42% 75,38% 77,84% 85,11%
Rörelsekapital/omsättning -10,71% -12,14% -6,69% -7,69% -10,78% 15,15% 15,76% 8,18% 6,87% 5,95%
Soliditet 57,19% 31,90% 33,66% 30,30% 29,94% 18,68% 21,05% 22,08% 10,79% 17,11%
Kassalikviditet 1,17% 42,11% 44,58% 37,51% 40,91% 136,56% 170,03% 131,82% 116,59% 104,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...