Visa allt om JW Industri AB
Visa allt om JW Industri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 840 7 114 11 767 12 469 12 482 13 966 13 351 15 365 21 750 16 884
Övrig omsättning - 16 - 11 31 - 19 17 - -
Rörelseresultat (EBIT) 17 935 217 1 038 697 689 -113 707 2 222 854
Resultat efter finansnetto 1 540 860 42 807 388 1 426 -120 527 1 955 616
Årets resultat 1 917 607 277 221 185 1 599 18 402 970 245
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 187 7 797 9 404 9 619 9 797 10 303 5 308 5 347 5 705 6 978
Omsättningstillgångar 272 9 2 507 2 046 2 380 2 432 4 988 5 178 4 913 4 107
Tillgångar 8 459 7 806 11 911 11 665 12 177 12 736 10 296 10 525 10 618 11 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 911 3 744 3 137 3 060 2 839 3 054 1 455 1 637 1 736 1 015
Obeskattade reserver 0 923 849 1 176 1 154 1 030 635 803 845 252
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 2 369 3 991 4 549 4 844 4 713 5 241 5 328 4 905 6 870
Kortfristiga skulder 1 548 771 3 935 2 880 3 340 3 938 2 965 2 756 3 133 2 947
Skulder och eget kapital 8 459 7 806 11 911 11 665 12 177 12 736 10 296 10 525 10 618 11 085
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 361 133 490 719 580
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 65 100
Löner till övriga anställda 570 2 902 4 239 5 002 5 475 5 408 6 187 6 175 6 384 5 559
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 215 1 168 3 184 1 898 2 505 2 212 2 623 2 619 2 739 2 374
Utdelning till aktieägare 4 400 750 0 200 0 400 0 200 500 250
Omsättning 840 7 130 11 767 12 480 12 513 13 966 13 370 15 382 21 750 16 884
Nyckeltal
Antal anställda 1 10 14 15 16 17 16 21 23 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 840 711 841 831 780 822 834 732 946 734
Personalkostnader per anställd (tkr) 761 412 560 455 479 471 550 441 439 371
Rörelseresultat, EBITDA 17 1 063 436 1 340 1 084 1 473 1 193 1 923 3 982 2 384
Nettoomsättningförändring -88,19% -39,54% -5,63% -0,10% -10,63% 4,61% -13,11% -29,36% 28,82% -%
Du Pont-modellen 18,57% 12,08% 1,82% 8,90% 5,72% 13,66% 0,96% 7,86% 21,07% 7,87%
Vinstmarginal 187,02% 13,26% 1,84% 8,32% 5,58% 12,46% 0,74% 5,38% 10,29% 5,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 85,97% 84,69% 81,34% 85,86% 82,68% 88,60% 86,42% 75,38% 77,84%
Rörelsekapital/omsättning -151,90% -10,71% -12,14% -6,69% -7,69% -10,78% 15,15% 15,76% 8,18% 6,87%
Soliditet 58,06% 57,19% 31,90% 33,66% 30,30% 29,94% 18,68% 21,05% 22,08% 10,79%
Kassalikviditet 17,57% 1,17% 42,11% 44,58% 37,51% 40,91% 136,56% 170,03% 131,82% 116,59%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...