Visa allt om Collage Foto i Örebro AB
Visa allt om Collage Foto i Örebro AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 20 573 17 945 18 969 18 611 10 383 7 419 9 277 7 614 5 135 4 119
Övrig omsättning 19 10 5 - - 68 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 893 94 1 628 343 244 663 1 142 911 -70 80
Resultat efter finansnetto 2 892 86 1 620 711 260 671 1 399 878 -135 83
Årets resultat 9 53 935 554 1 358 819 435 -88 54
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 757 790 824 880 938 382 342 445 308
Omsättningstillgångar 3 703 2 313 2 857 2 720 3 376 1 722 2 383 1 293 627 971
Tillgångar 3 710 3 070 3 646 3 544 4 256 2 660 2 765 1 635 1 072 1 279
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 446 1 037 1 483 1 248 694 994 1 236 867 612 700
Obeskattade reserver 0 1 033 1 034 624 538 748 576 254 0 47
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 891 170 170 503 1 247 130 0 0 0 186
Kortfristiga skulder 373 830 959 1 169 1 777 788 953 514 460 347
Skulder och eget kapital 3 710 3 070 3 646 3 544 4 256 2 660 2 765 1 635 1 072 1 279
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 162 988 1 228 1 069 941
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 992 4 312 4 282 4 284 3 252 1 621 1 540 1 300 558 217
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 022 1 689 1 608 1 487 1 282 1 132 1 023 1 004 719 570
Utdelning till aktieägare 0 600 500 700 0 300 600 450 180 0
Omsättning 20 592 17 955 18 974 18 611 10 383 7 487 9 277 7 614 5 135 4 119
Nyckeltal
Antal anställda 14 8 7 10 8 7 7 7 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 470 2 243 2 710 1 861 1 298 1 060 1 325 1 088 1 027 1 030
Personalkostnader per anställd (tkr) 525 774 854 601 570 574 526 522 497 446
Rörelseresultat, EBITDA 2 909 127 1 680 399 302 740 1 212 971 5 155
Nettoomsättningförändring 14,64% -5,40% 1,92% 79,24% 39,95% -20,03% 21,84% 48,28% 24,67% -%
Du Pont-modellen 78,06% 3,06% 45,17% 21,53% 6,39% 25,41% 50,81% 61,28% -1,87% 7,35%
Vinstmarginal 14,08% 0,52% 8,68% 4,10% 2,62% 9,11% 15,14% 13,16% -0,39% 2,28%
Bruttovinstmarginal 73,64% 60,94% 58,36% 55,95% 75,84% 82,81% 70,88% 78,58% 71,76% 82,20%
Rörelsekapital/omsättning 16,19% 8,26% 10,01% 8,33% 15,40% 12,59% 15,41% 10,23% 3,25% 15,15%
Soliditet 12,02% 60,02% 62,80% 48,19% 25,62% 58,09% 60,05% 64,21% 57,09% 57,38%
Kassalikviditet 978,82% 274,22% 294,37% 228,83% 187,62% 203,68% 236,73% 202,14% 129,13% 263,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...