Visa allt om BK Hallen Aktiebolag
Visa allt om BK Hallen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 28 161 27 479 27 862 27 576 28 074 29 572 28 932 27 871 26 079 24 548
Övrig omsättning 86 533 72 225 81 73 78 133 56 51
Rörelseresultat (EBIT) 385 398 -89 53 -285 269 372 783 628 -156
Resultat efter finansnetto 386 399 -84 61 -289 264 384 823 634 -173
Årets resultat 331 366 84 82 4 181 318 516 219 24
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 269 208 332 669 1 021 1 427 1 279 1 507 1 590 1 639
Omsättningstillgångar 3 594 3 733 3 323 5 023 2 974 2 624 3 080 3 316 2 390 2 186
Tillgångar 3 863 3 940 3 655 5 693 3 995 4 051 4 359 4 823 3 980 3 825
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 950 1 619 1 353 1 269 1 186 1 332 1 452 1 434 1 117 898
Obeskattade reserver 578 627 710 926 991 1 302 1 293 1 356 1 256 932
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 336 1 694 1 592 3 498 1 818 1 417 1 615 2 034 1 606 1 994
Skulder och eget kapital 3 863 3 940 3 655 5 693 3 995 4 051 4 359 4 823 3 980 3 825
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 782 772 707 721 576 677
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 3 000 2 965 3 019 2 891 2 203 2 256 2 191 1 954 1 729 1 850
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 0
Sociala kostnader 1 010 1 042 972 875 925 979 1 027 974 938 925
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 150 300 300 200 0
Omsättning 28 247 28 012 27 934 27 801 28 155 29 645 29 010 28 004 26 135 24 599
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 8 9 10 10 10 10 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 129 3 053 3 096 3 447 3 119 2 957 2 893 2 787 2 608 2 232
Personalkostnader per anställd (tkr) 451 450 455 485 440 406 402 371 325 324
Rörelseresultat, EBITDA 534 583 282 470 184 773 808 1 170 1 010 304
Nettoomsättningförändring 2,48% -1,37% 1,04% -1,77% -5,07% 2,21% 3,81% 6,87% 6,24% -%
Du Pont-modellen 9,97% 10,13% -1,26% 1,05% -7,13% 6,64% 8,88% 17,23% 16,01% -3,95%
Vinstmarginal 1,37% 1,45% -0,17% 0,22% -1,02% 0,91% 1,34% 2,98% 2,44% -0,62%
Bruttovinstmarginal 26,23% 25,90% 25,59% 24,91% 24,60% 26,90% 25,66% 25,85% 26,11% 25,09%
Rörelsekapital/omsättning 8,02% 7,42% 6,21% 5,53% 4,12% 4,08% 5,06% 4,60% 3,01% 0,78%
Soliditet 62,15% 53,50% 51,33% 34,28% 47,97% 56,57% 54,67% 49,98% 50,79% 41,02%
Kassalikviditet 171,86% 141,38% 136,37% 108,00% 92,74% 93,37% 117,83% 110,32% 83,00% 62,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...