Visa allt om Kavulu Estates AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 669 7 148 7 438 7 046 7 350 7 472 6 864 4 250 2 076 1 836
Övrig omsättning - - - - - 214 5 317 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 513 3 552 3 931 3 431 3 824 3 941 8 785 1 190 -272 528
Resultat efter finansnetto 1 930 2 923 3 429 2 781 3 494 4 322 8 640 192 8 -81
Årets resultat 201 -691 731 1 877 4 184 3 094 5 263 2 1 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 187 48 521 47 657 47 110 46 845 46 566 44 672 46 777 37 719 29 022
Omsättningstillgångar 14 057 9 289 6 884 4 948 2 741 7 528 16 117 3 340 2 690 979
Tillgångar 64 244 57 811 54 541 52 058 49 586 54 095 60 788 50 117 40 409 30 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 362 161 852 121 147 1 710 5 425 162 160 158
Obeskattade reserver 0 630 730 0 0 2 191 1 505 5 5 5
Avsättningar (tkr) 1 576 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 28 214 27 729 27 289 27 658 26 510 26 523 26 318 25 696 38 621 28 303
Kortfristiga skulder 34 091 29 290 25 669 24 279 22 929 23 671 27 541 24 254 1 623 1 534
Skulder och eget kapital 64 244 57 811 54 541 52 058 49 586 54 095 60 788 50 117 40 409 30 001
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 1 500 5 200 0 0 0
Omsättning 7 669 7 148 7 438 7 046 7 350 7 686 12 181 4 250 2 076 1 836
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 5 514 4 850 5 490 4 990 5 393 5 497 10 005 2 424 696 1 333
Nettoomsättningförändring 7,29% -3,90% 5,56% -4,14% -1,63% 8,86% 61,51% 104,72% 13,07% -%
Du Pont-modellen 9,72% 8,96% 10,22% 9,68% 11,24% 10,57% 17,28% 4,73% 3,80% 3,50%
Vinstmarginal 81,44% 72,48% 74,91% 71,52% 75,84% 76,55% 153,02% 55,76% 73,89% 57,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 79,14%
Rörelsekapital/omsättning -261,23% -279,81% -252,55% -274,35% -274,67% -216,05% -166,43% -492,09% 51,40% -30,23%
Soliditet 0,56% 1,13% 2,61% 0,23% 0,30% 6,15% 10,75% 0,33% 0,40% 0,54%
Kassalikviditet 41,23% 31,71% 26,82% 20,38% 11,95% 31,80% 58,52% 13,77% 165,74% 63,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...