Visa allt om ONICS industriplast AB
Visa allt om ONICS industriplast AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 14 391 3 591 1 011 422 619 542 437 449 434 495
Övrig omsättning - - - - - 3 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 049 1 194 298 98 11 40 80 16 -84 18
Resultat efter finansnetto 1 031 1 192 296 96 11 39 74 9 -90 11
Årets resultat 801 929 231 70 7 28 72 9 -90 7
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 308 55 22 49 76 103 121 118 61 99
Omsättningstillgångar 7 487 1 814 632 289 257 281 210 203 169 174
Tillgångar 7 795 1 869 654 338 333 383 330 322 231 274
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 032 981 363 181 111 129 173 101 20 110
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 250 0 0 0 0 0 0 48 38 0
Kortfristiga skulder 6 514 888 292 156 222 254 158 173 173 164
Skulder och eget kapital 7 795 1 869 654 338 333 383 330 322 231 274
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 193 168 61 124 217 96
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 2 792 1 021 157 44 0 24 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 0
Sociala kostnader 812 310 44 14 61 60 19 37 67 29
Utdelning till aktieägare 0 600 0 0 0 25 0 0 0 0
Omsättning 14 391 3 591 1 011 422 619 545 437 449 434 495
Nyckeltal
Antal anställda 9 5 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 599 718 1 011 422 619 542 437 449 434 495
Personalkostnader per anställd (tkr) 442 280 251 91 276 219 95 168 286 124
Rörelseresultat, EBITDA 1 130 1 230 325 125 38 95 104 31 -46 64
Nettoomsättningförändring 300,75% 255,19% 139,57% -31,83% 14,21% 24,03% -2,67% 3,46% -12,32% -%
Du Pont-modellen 13,46% 63,88% 45,57% 28,99% 3,30% 10,44% 24,24% 4,97% -36,36% 6,57%
Vinstmarginal 7,29% 33,25% 29,48% 23,22% 1,78% 7,38% 18,31% 3,56% -19,35% 3,64%
Bruttovinstmarginal 50,84% 90,09% 92,19% 99,76% 100,00% 99,26% 100,00% 92,65% 97,47% 86,46%
Rörelsekapital/omsättning 6,76% 25,79% 33,63% 31,52% 5,65% 4,98% 11,90% 6,68% -0,92% 2,02%
Soliditet 13,24% 52,49% 55,50% 53,55% 33,33% 33,68% 52,42% 31,37% 8,66% 40,15%
Kassalikviditet 114,94% 193,81% 202,40% 167,31% 103,15% 99,61% 113,92% 100,00% 63,01% 64,63%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...