Visa allt om Car Events from Sweden AB
Visa allt om Car Events from Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 551 8 392 9 700 10 788 8 176 8 235 4 586 8 341 15 168 8 678
Övrig omsättning 143 45 97 195 165 311 130 254 147 106
Rörelseresultat (EBIT) 1 044 -818 409 -82 226 289 -250 -346 45 374
Resultat efter finansnetto 949 -885 399 -89 225 276 -261 -357 37 373
Årets resultat 904 -785 228 5 111 241 -253 0 7 167
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 906 1 731 136 147 159 247 456 549 712 580
Omsättningstillgångar 1 674 1 003 1 626 1 480 1 967 1 869 1 117 1 082 1 818 2 213
Tillgångar 2 580 2 734 1 763 1 627 2 125 2 116 1 573 1 631 2 530 2 793
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 028 124 909 681 676 565 324 577 577 671
Obeskattade reserver 0 0 100 0 105 34 0 8 369 329
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 870 1 850 0 335 0 150 144 0 0 0
Kortfristiga skulder 683 761 754 611 1 344 1 366 1 105 1 046 1 584 1 793
Skulder och eget kapital 2 580 2 734 1 763 1 627 2 125 2 116 1 573 1 631 2 530 2 793
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 584 246 286 275 279
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 212 1 463 1 531 1 313 1 130 596 404 516 932 557
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 478 435 470 444 411 381 222 341 500 303
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 9 694 8 437 9 797 10 983 8 341 8 546 4 716 8 595 15 315 8 784
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 4 5 3 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 910 1 678 1 940 2 158 2 044 1 647 1 529 2 780 3 792 2 893
Personalkostnader per anställd (tkr) 353 396 418 370 409 316 293 384 442 386
Rörelseresultat, EBITDA 1 257 -438 462 17 342 453 -42 -136 222 523
Nettoomsättningförändring 13,81% -13,48% -10,09% 31,95% -0,72% 79,57% -45,02% -45,01% 74,79% -%
Du Pont-modellen 40,54% -29,88% 23,20% -4,98% 10,68% 13,66% -15,89% -21,15% 1,90% 13,46%
Vinstmarginal 10,95% -9,74% 4,22% -0,75% 2,78% 3,51% -5,45% -4,14% 0,32% 4,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,38% 2,88% 8,99% 8,06% 7,62% 6,11% 0,26% 0,43% 1,54% 4,84%
Soliditet 39,84% 4,54% 55,98% 41,86% 35,45% 27,89% 20,60% 35,73% 33,31% 32,51%
Kassalikviditet 220,94% 111,17% 206,10% 242,23% 146,35% 136,82% 101,09% 103,44% 114,77% 123,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...