Visa allt om Bo Hultin SKOG AB
Visa allt om Bo Hultin SKOG AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 59 47 - 10 104 74 225 212 129 116
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 8 -11 - -58 -1 -2 60 113 49 35
Resultat efter finansnetto 8 -11 - -58 -1 -2 60 113 49 35
Årets resultat 8 -11 - -10 1 -2 43 67 14 23
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 * 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 52 - 81 99 117 140 159 185 194
Omsättningstillgångar 106 79 - 35 110 110 217 178 90 125
Tillgångar 146 131 - 116 209 226 357 338 274 319
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 98 - 109 119 118 170 207 140 126
Obeskattade reserver 0 0 - 0 48 50 50 50 30 0
Avsättningar (tkr) 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 41 33 - 7 42 58 137 81 105 193
Skulder och eget kapital 146 131 - 116 209 226 357 338 274 319
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 - 0 0 0 0 0 36 0
Omsättning 59 47 - 10 104 74 225 212 129 116
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 2 2 2 2 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 37 113 106 65 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 19 1 - -40 17 21 84 139 73 58
Nettoomsättningförändring 25,53% -% -% -90,38% 40,54% -67,11% 6,13% 64,34% 11,21% -%
Du Pont-modellen 5,48% -8,40% -% -50,00% -0,48% -0,88% 16,81% 33,43% 17,88% 10,97%
Vinstmarginal 13,56% -23,40% -% -580,00% -0,96% -2,70% 26,67% 53,30% 37,98% 30,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 93,62% -% 0,00% 53,85% 100,00% 62,67% 88,21% 100,00% 86,21%
Rörelsekapital/omsättning 110,17% 97,87% -% 280,00% 65,38% 70,27% 35,56% 45,75% -11,63% -58,62%
Soliditet 71,92% 74,81% -% 93,97% 73,86% 68,52% 57,94% 71,89% 58,98% 39,50%
Kassalikviditet 258,54% 239,39% -% 500,00% 261,90% 189,66% 158,39% 219,75% 85,71% 64,77%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...