Visa allt om GIS Försäkringskonsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 052 3 664 4 422 4 386 4 348 4 270 3 924 3 103 2 855 2 604
Övrig omsättning - - 43 - - 101 - - - 74
Rörelseresultat (EBIT) 117 145 88 61 179 225 256 -19 27 73
Resultat efter finansnetto 118 152 95 72 184 223 255 -23 22 73
Årets resultat 84 108 65 48 204 70 180 3 11 50
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 139 204 270 129 212 295 419
Omsättningstillgångar 1 086 1 112 1 030 972 981 1 055 909 804 689 505
Tillgångar 1 086 1 112 1 030 1 111 1 185 1 325 1 037 1 016 984 924
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 542 457 349 373 400 280 422 243 239 228
Obeskattade reserver 0 0 0 12 16 116 0 0 30 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 10 42 0 0 32 64
Kortfristiga skulder 545 655 681 726 760 886 615 774 683 594
Skulder och eget kapital 1 086 1 112 1 030 1 111 1 185 1 325 1 037 1 016 984 924
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 502 706 629 527 462 842 1 009 867 852
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 460 1 309 1 617 1 560 1 476 1 502 780 479 430 385
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 517 930 1 172 1 292 1 331 1 318 1 136 878 738 671
Utdelning till aktieägare 0 0 0 90 74 85 212 0 0 0
Omsättning 3 052 3 664 4 465 4 386 4 348 4 371 3 924 3 103 2 855 2 678
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 526 1 221 1 474 1 462 1 449 1 423 1 962 1 552 1 428 1 302
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 024 932 1 236 1 199 1 126 1 120 1 412 1 225 1 115 1 023
Rörelseresultat, EBITDA 117 145 88 126 244 276 356 72 193 136
Nettoomsättningförändring -16,70% -17,14% 0,82% 0,87% 1,83% 8,82% 26,46% 8,69% 9,64% -%
Du Pont-modellen 10,87% 13,67% 9,22% 6,66% 15,86% 16,98% 24,69% -1,77% 2,85% 8,12%
Vinstmarginal 3,87% 4,15% 2,15% 1,69% 4,32% 5,27% 6,52% -0,58% 0,98% 2,88%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,73% 12,47% 7,89% 5,61% 5,08% 3,96% 7,49% 0,97% 0,21% -3,42%
Soliditet 49,91% 41,10% 33,88% 34,37% 34,75% 27,58% 40,69% 23,92% 26,48% 27,64%
Kassalikviditet 199,27% 169,77% 151,25% 133,88% 129,08% 119,07% 147,80% 103,88% 100,88% 85,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...