Visa allt om Karlskoga Bygg- och Anläggnings AB
Visa allt om Karlskoga Bygg- och Anläggnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 54 109 51 023 41 106 49 053 42 452 42 617 38 002 32 895 37 970 41 923
Övrig omsättning 46 13 173 823 - 683 239 375 50 80
Rörelseresultat (EBIT) 3 459 2 133 1 903 5 821 2 760 3 158 3 709 2 320 2 007 2 380
Resultat efter finansnetto 3 536 2 198 1 987 5 933 2 907 3 229 3 918 2 400 2 020 2 654
Årets resultat 4 051 3 001 2 293 3 326 2 014 1 514 2 344 1 435 1 170 1 462
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 006 4 680 6 493 7 328 5 219 5 868 4 084 3 643 3 819 3 369
Omsättningstillgångar 16 535 15 529 12 489 16 785 13 366 12 879 14 372 10 613 13 375 12 615
Tillgångar 20 541 20 208 18 982 24 113 18 585 18 746 18 456 14 256 17 194 15 984
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 519 4 468 3 467 5 174 3 847 3 833 4 319 3 975 4 540 4 370
Obeskattade reserver 3 716 5 440 6 844 7 924 6 345 6 263 5 177 4 537 4 200 3 937
Avsättningar (tkr) 715 566 1 481 1 082 769 559 471 236 20 0
Långfristiga skulder 465 829 1 403 1 977 910 1 120 0 0 910 0
Kortfristiga skulder 11 125 8 905 5 786 7 957 6 714 6 971 8 489 5 508 7 524 7 677
Skulder och eget kapital 20 541 20 208 18 982 24 113 18 585 18 746 18 456 14 256 17 194 15 984
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 1 200 1 100 1 232 1 377
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 9 606 9 308 9 573 8 529 8 361 6 498 6 479 7 320 6 824
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - 4 097 3 703 4 135 3 456 3 301 3 163 3 012 3 462 3 281
Utdelning till aktieägare 3 000 4 000 2 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000
Omsättning 54 155 51 036 41 279 49 876 42 452 43 300 38 241 33 270 38 020 42 003
Nyckeltal
Antal anställda 25 26 25 25 22 22 20 20 26 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 164 1 962 1 644 1 962 1 930 1 937 1 900 1 645 1 460 1 553
Personalkostnader per anställd (tkr) 574 538 526 555 555 541 555 545 481 439
Rörelseresultat, EBITDA 4 506 3 301 3 136 6 907 3 730 3 894 4 361 3 020 2 695 2 889
Nettoomsättningförändring 6,05% 24,13% -16,20% 15,55% -0,39% 12,14% 15,53% -13,37% -9,43% -%
Du Pont-modellen 17,32% 11,05% 10,88% 24,85% 15,93% 17,55% 21,27% 17,07% 13,01% 16,73%
Vinstmarginal 6,58% 4,37% 5,03% 12,22% 6,97% 7,72% 10,33% 7,40% 5,89% 6,38%
Bruttovinstmarginal 35,53% 49,71% 36,50% 40,27% 30,90% 40,51% 46,27% 45,31% 44,49% 40,33%
Rörelsekapital/omsättning 10,00% 12,98% 16,31% 18,00% 15,67% 13,86% 15,48% 15,52% 15,41% 11,78%
Soliditet 36,11% 43,11% 46,39% 47,09% 45,86% 45,07% 44,07% 51,34% 43,99% 45,07%
Kassalikviditet 133,13% 174,39% 209,63% 210,95% 199,08% 184,75% 169,30% 191,96% 177,23% 163,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...