Visa allt om Karlskoga Bygg- och Anläggnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 51 023 41 106 49 053 42 452 42 617 38 002 32 895 37 970 41 923 31 432
Övrig omsättning 13 173 823 - 683 239 375 50 80 278
Rörelseresultat (EBIT) 2 133 1 903 5 821 2 760 3 158 3 709 2 320 2 007 2 380 2 578
Resultat efter finansnetto 2 198 1 987 5 933 2 907 3 229 3 918 2 400 2 020 2 654 2 800
Årets resultat 3 001 2 293 3 326 2 014 1 514 2 344 1 435 1 170 1 462 1 183
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 680 6 493 7 328 5 219 5 868 4 084 3 643 3 819 3 369 3 907
Omsättningstillgångar 15 529 12 489 16 785 13 366 12 879 14 372 10 613 13 375 12 615 11 680
Tillgångar 20 208 18 982 24 113 18 585 18 746 18 456 14 256 17 194 15 984 15 587
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 468 3 467 5 174 3 847 3 833 4 319 3 975 4 540 4 370 3 908
Obeskattade reserver 5 440 6 844 7 924 6 345 6 263 5 177 4 537 4 200 3 937 3 366
Avsättningar (tkr) 566 1 481 1 082 769 559 471 236 20 0 0
Långfristiga skulder 829 1 403 1 977 910 1 120 0 0 910 0 731
Kortfristiga skulder 8 905 5 786 7 957 6 714 6 971 8 489 5 508 7 524 7 677 7 582
Skulder och eget kapital 20 208 18 982 24 113 18 585 18 746 18 456 14 256 17 194 15 984 15 587
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 1 200 1 100 1 232 1 377 1 200
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 606 9 308 9 573 8 529 8 361 6 498 6 479 7 320 6 824 5 643
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 4 097 3 703 4 135 3 456 3 301 3 163 3 012 3 462 3 281 2 625
Utdelning till aktieägare 4 000 2 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000
Omsättning 51 036 41 279 49 876 42 452 43 300 38 241 33 270 38 020 42 003 31 710
Nyckeltal
Antal anställda 26 25 25 22 22 20 20 26 27 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 962 1 644 1 962 1 930 1 937 1 900 1 645 1 460 1 553 1 310
Personalkostnader per anställd (tkr) 538 526 555 555 541 555 545 481 439 406
Rörelseresultat, EBITDA 3 301 3 136 6 907 3 730 3 894 4 361 3 020 2 695 2 889 2 798
Nettoomsättningförändring 24,13% -16,20% 15,55% -0,39% 12,14% 15,53% -13,37% -9,43% 33,38% -%
Du Pont-modellen 11,05% 10,88% 24,85% 15,93% 17,55% 21,27% 17,07% 13,01% 16,73% 17,99%
Vinstmarginal 4,37% 5,03% 12,22% 6,97% 7,72% 10,33% 7,40% 5,89% 6,38% 8,92%
Bruttovinstmarginal 49,71% 36,50% 40,27% 30,90% 40,51% 46,27% 45,31% 44,49% 40,33% 45,57%
Rörelsekapital/omsättning 12,98% 16,31% 18,00% 15,67% 13,86% 15,48% 15,52% 15,41% 11,78% 13,04%
Soliditet 43,11% 46,39% 47,09% 45,86% 45,07% 44,07% 51,34% 43,99% 45,07% 40,62%
Kassalikviditet 174,39% 209,63% 210,95% 199,08% 184,75% 169,30% 191,96% 177,23% 163,80% 153,65%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...