Visa allt om Mohlinbolagen AB
Visa allt om Mohlinbolagen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 137 919 1 341 13 654 14 439 14 931 13 606 12 208
Övrig omsättning - - - 402 11 165 256 12 72 20
Rörelseresultat (EBIT) -318 -1 429 -2 051 -724 -214 1 988 1 187 1 264 445 2 453
Resultat efter finansnetto 2 965 390 -1 776 7 104 7 330 21 929 1 754 1 066 497 2 390
Årets resultat 2 965 1 993 -1 776 7 182 7 111 21 094 1 171 537 639 1 710
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 812 20 827 22 753 24 342 32 300 30 363 10 142 9 897 6 502 6 128
Omsättningstillgångar 577 12 154 10 446 11 032 2 187 709 1 761 916 3 127 2 950
Tillgångar 5 390 32 981 33 199 35 374 34 487 31 073 11 902 10 813 9 630 9 077
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 804 32 839 31 275 33 350 26 311 24 704 4 110 3 489 4 152 3 888
Obeskattade reserver 0 0 1 603 1 603 1 713 1 628 1 234 1 086 799 1 208
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 17 465 3 127 5 697 3 999 3 093 2 186
Kortfristiga skulder 585 142 321 404 5 999 1 483 862 2 238 1 586 1 795
Skulder och eget kapital 5 390 32 981 33 199 35 374 34 487 31 073 11 902 10 813 9 630 9 077
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 758 770 410 388 400 267
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 766 836 973 0 1 107 1 562 1 526 1 953 1 334
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 207 280 314 228 676 631 671 1 141 699
Utdelning till aktieägare 3 600 4 000 428 317 143 480 500 550 1 200 250
Omsättning 0 0 137 1 321 1 352 13 819 14 695 14 943 13 678 12 228
Nyckeltal
Antal anställda 0 2 2 2 2 6 7 7 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 69 460 671 2 276 2 063 2 133 1 512 1 356
Personalkostnader per anställd (tkr) - 523 662 736 458 428 370 384 396 245
Rörelseresultat, EBITDA -318 -1 429 -2 051 -724 -214 2 497 1 765 1 889 1 042 2 882
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -85,09% -31,47% -90,18% -5,44% -3,30% 9,74% 11,45% -%
Du Pont-modellen -% -% -5,33% 20,09% 21,56% 71,25% 16,38% 12,25% 5,34% 27,11%
Vinstmarginal -% -% -1 290,51% 773,12% 554,59% 162,14% 13,50% 8,87% 3,78% 20,16%
Bruttovinstmarginal -% -% 5,84% 100,00% 99,93% 69,99% 68,06% 68,90% 62,04% 70,20%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 7 390,51% 1 156,47% -284,27% -5,67% 6,23% -8,85% 11,33% 9,46%
Soliditet 89,13% 99,57% 97,97% 97,62% 79,95% 83,36% 42,17% 39,50% 49,09% 52,42%
Kassalikviditet 98,63% 8 559,15% 3 254,21% 2 730,69% 36,46% 47,81% 189,33% 38,34% 194,77% 162,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...