Visa allt om Jörgen Tegnanders Fastighets AB
Visa allt om Jörgen Tegnanders Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 634 5 451 5 451 5 485 5 007 4 337 4 482 4 275 4 002 4 012
Övrig omsättning 75 88 131 126 75 1 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 950 2 080 2 005 2 050 641 587 1 724 934 960 877
Resultat efter finansnetto 1 076 1 031 919 709 -644 -395 677 -176 86 235
Årets resultat 838 804 919 709 -547 245 817 108 191 180
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 34 540 36 253 35 579 37 108 38 637 28 715 29 997 29 710 27 933 18 163
Omsättningstillgångar 432 270 357 459 680 534 563 524 499 2 171
Tillgångar 34 972 36 523 35 936 37 567 39 316 29 249 30 560 30 235 28 431 20 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 611 5 773 5 275 4 357 3 648 4 195 3 950 3 144 3 036 2 845
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 97 738 877 1 161 1 266
Avsättningar (tkr) 772 534 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 17 371 20 033 20 842 23 388 23 704 20 406 20 769 20 350 20 637 15 946
Kortfristiga skulder 10 218 10 183 9 818 9 822 11 964 4 551 5 104 5 864 3 597 277
Skulder och eget kapital 34 972 36 523 35 936 37 567 39 316 29 249 30 560 30 235 28 431 20 334
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Omsättning 5 709 5 539 5 582 5 611 5 082 4 338 4 487 4 275 4 002 4 012
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 3 662 3 606 3 534 3 579 1 963 2 193 3 125 2 251 2 114 1 386
Nettoomsättningförändring 3,36% 0,00% -0,62% 9,55% 15,45% -3,24% 4,84% 6,82% -0,25% -%
Du Pont-modellen 5,58% 5,70% 5,58% 5,46% 1,63% 2,01% 5,64% 3,11% 3,40% 4,41%
Vinstmarginal 34,61% 38,16% 36,78% 37,37% 12,80% 13,53% 38,49% 21,99% 24,14% 22,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 26,56% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -173,70% -181,86% -173,56% -170,70% -225,36% -92,62% -101,32% -124,91% -77,41% 47,21%
Soliditet 18,90% 15,81% 14,68% 11,60% 9,28% 14,59% 14,71% 12,49% 13,62% 18,47%
Kassalikviditet 4,23% 2,65% 3,64% 4,67% 5,68% 11,73% 11,03% 8,94% 13,87% 783,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...