Visa allt om Hagaby förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 338 5 443 6 277 6 195 5 842 5 670 5 507 5 255 6 060 5 249
Övrig omsättning 2 54 - 20 50 - - 2 079 - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 116 194 1 640 1 955 1 433 1 429 1 676 2 988 2 078 685
Resultat efter finansnetto 10 529 9 326 -312 785 1 058 842 344 875 455 -247
Årets resultat 10 529 9 167 -397 560 872 906 369 761 126 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 569 45 162 55 379 44 696 45 191 44 444 44 964 44 437 46 102 37 361
Omsättningstillgångar 17 879 4 625 451 1 639 276 1 160 883 562 925 1 609
Tillgångar 43 448 49 787 55 830 46 335 45 467 45 604 45 848 45 000 47 027 38 970
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 35 806 25 276 16 109 6 721 6 161 5 289 4 383 4 014 2 935 2 809
Obeskattade reserver 617 617 588 583 466 372 473 498 428 154
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 386 395
Långfristiga skulder 5 799 22 207 36 596 36 675 36 493 37 553 38 616 38 772 42 156 34 256
Kortfristiga skulder 1 226 1 686 2 538 2 356 2 348 2 390 2 376 1 715 1 121 1 356
Skulder och eget kapital 43 448 49 787 55 830 46 335 45 467 45 604 45 848 45 000 47 027 38 970
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 37 37 36 36 36 36
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 31 37 37 98 208 216 41 254 214
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 32 23 35 29 50 70 64 108 184 211
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0
Omsättning 2 340 5 497 6 277 6 215 5 892 5 670 5 507 7 334 6 060 5 249
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 338 5 443 6 277 6 195 5 842 5 670 5 507 5 255 6 060 5 249
Personalkostnader per anställd (tkr) 53 75 86 82 198 333 341 224 481 462
Rörelseresultat, EBITDA -10 940 437 2 147 2 488 2 374 2 380 2 583 3 797 2 949 1 487
Nettoomsättningförändring -57,05% -13,29% 1,32% 6,04% 3,03% 2,96% 4,80% -13,28% 15,45% -%
Du Pont-modellen 27,25% 19,85% 1,33% 4,22% 4,70% 3,16% 3,66% 6,76% 4,44% 2,06%
Vinstmarginal 506,33% 181,55% 11,87% 31,59% 36,61% 25,45% 30,43% 57,85% 34,47% 15,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 712,28% 54,00% -33,25% -11,57% -35,47% -21,69% -27,11% -21,94% -3,23% 4,82%
Soliditet 83,52% 51,73% 29,68% 15,43% 14,31% 12,20% 10,32% 9,72% 6,90% 7,49%
Kassalikviditet 1 458,32% 274,32% 16,67% 68,21% 10,39% 47,70% 35,69% 31,55% 79,93% 116,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...