Visa allt om COMMOBIL i Örebro Aktiebolag
Visa allt om COMMOBIL i Örebro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 947 1 973 1 425 1 290 1 707 1 411 1 539 1 522 1 711 1 850
Övrig omsättning 405 44 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 152 357 164 40 112 225 285 -242 -43 -69
Resultat efter finansnetto 152 356 162 40 112 224 279 -256 -51 -75
Årets resultat 118 278 133 18 119 136 277 -256 -44 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 14 20 27 0 7 14 24 38 37
Omsättningstillgångar 594 688 412 382 604 516 279 210 356 442
Tillgångar 594 702 433 409 604 523 293 234 395 479
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 444 477 348 215 297 278 142 -135 121 165
Obeskattade reserver 0 0 0 14 0 50 2 0 0 7
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 264 118 0
Kortfristiga skulder 149 225 84 181 308 195 149 105 155 306
Skulder och eget kapital 594 702 433 409 604 523 293 234 395 479
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 588 486 325 436 353 208
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 142 947 726 654 184 42 169 156 156 245
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 343 289 178 196 188 123 127 296 246 163
Utdelning till aktieägare 150 150 150 0 100 100 0 0 0 0
Omsättning 2 352 2 017 1 425 1 290 1 707 1 411 1 539 1 522 1 711 1 850
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 649 658 475 430 569 706 770 507 570 925
Personalkostnader per anställd (tkr) 501 318 227 208 296 330 327 297 252 317
Rörelseresultat, EBITDA 152 364 171 46 119 233 295 -232 -23 -39
Nettoomsättningförändring -1,32% 38,46% 10,47% -24,43% 20,98% -8,32% 1,12% -11,05% -7,51% -%
Du Pont-modellen 25,59% 50,85% 37,88% 9,78% 18,54% 43,02% 97,27% -102,99% -10,89% -14,41%
Vinstmarginal 7,81% 18,09% 11,51% 3,10% 6,56% 15,95% 18,52% -15,83% -2,51% -3,73%
Bruttovinstmarginal 85,11% 86,52% 85,26% 100,00% 83,19% 87,53% 85,96% 76,94% 72,88% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,86% 23,47% 23,02% 15,58% 17,34% 22,75% 8,45% 6,90% 11,75% 7,35%
Soliditet 74,75% 67,95% 80,37% 55,09% 49,17% 60,20% 48,97% -57,69% 30,63% 35,50%
Kassalikviditet 398,66% 305,78% 490,48% 211,05% 196,10% 264,62% 187,25% 187,62% 215,48% 139,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...