Visa allt om Kustens arkitektkontor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 266 160 227 445 651 638 808 688 724 687
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 206 33 -81 119 319 20 193 79 99 83
Resultat efter finansnetto 234 35 -77 126 316 20 193 79 99 83
Årets resultat 183 29 -22 68 233 19 134 50 66 59
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 6 17 39 63 77 80 31 21
Omsättningstillgångar 868 636 831 951 835 792 813 602 634 563
Tillgångar 868 637 837 968 874 855 890 682 665 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 778 595 767 788 720 587 567 433 383 335
Obeskattade reserver 0 0 0 55 23 26 36 33 27 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 19 42 72 22 31 46 21 23 7
Kortfristiga skulder 80 23 29 52 109 212 240 194 232 219
Skulder och eget kapital 868 637 837 968 874 855 890 682 665 585
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 173 178 149 300 300 300 325 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 59 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 0 6 18 18 32 152 156 128 162 156
Utdelning till aktieägare 200 0 200 0 0 0 0 0 0 18
Omsättning 266 160 227 445 651 638 808 688 724 687
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 266 160 227 445 651 638 808 688 724 687
Personalkostnader per anställd (tkr) 15 65 193 204 193 470 470 462 497 472
Rörelseresultat, EBITDA 207 38 -69 141 343 46 216 95 106 96
Nettoomsättningförändring 66,25% -29,52% -48,99% -31,64% 2,04% -21,04% 17,44% -4,97% 5,39% -%
Du Pont-modellen 26,96% 5,49% -9,20% 12,91% 36,50% 2,34% 21,69% 11,58% 14,89% 14,19%
Vinstmarginal 87,97% 21,88% -33,92% 28,09% 49,00% 3,13% 23,89% 11,48% 13,67% 12,08%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,23% 99,84% 99,75% 99,71% 99,31% 98,98%
Rörelsekapital/omsättning 296,24% 383,12% 353,30% 202,02% 111,52% 90,91% 70,92% 59,30% 55,52% 50,07%
Soliditet 89,63% 93,41% 91,64% 85,59% 84,32% 70,90% 66,62% 66,97% 60,52% 60,22%
Kassalikviditet 1 085,00% 2 765,22% 2 865,52% 1 828,85% 766,06% 373,58% 338,75% 310,31% 273,28% 257,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...