Visa allt om Kustens arkitektkontor AB
Visa allt om Kustens arkitektkontor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 191 266 160 227 445 651 638 808 688 724
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 132 206 33 -81 119 319 20 193 79 99
Resultat efter finansnetto 122 234 35 -77 126 316 20 193 79 99
Årets resultat 93 183 29 -22 68 233 19 134 50 66
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 1 6 17 39 63 77 80 31
Omsättningstillgångar 993 868 636 831 951 835 792 813 602 634
Tillgångar 993 868 637 837 968 874 855 890 682 665
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 671 778 595 767 788 720 587 567 433 383
Obeskattade reserver 0 0 0 0 55 23 26 36 33 27
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 224 10 19 42 72 22 31 46 21 23
Kortfristiga skulder 98 80 23 29 52 109 212 240 194 232
Skulder och eget kapital 993 868 637 837 968 874 855 890 682 665
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 173 178 149 300 300 300 325
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 0 6 18 18 32 152 156 128 162
Utdelning till aktieägare 100 200 0 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 191 266 160 227 445 651 638 808 688 724
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 191 266 160 227 445 651 638 808 688 724
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 15 65 193 204 193 470 470 462 497
Rörelseresultat, EBITDA 132 207 38 -69 141 343 46 216 95 106
Nettoomsättningförändring -28,20% 66,25% -29,52% -48,99% -31,64% 2,04% -21,04% 17,44% -4,97% -%
Du Pont-modellen 13,29% 26,96% 5,49% -9,20% 12,91% 36,50% 2,34% 21,69% 11,58% 14,89%
Vinstmarginal 69,11% 87,97% 21,88% -33,92% 28,09% 49,00% 3,13% 23,89% 11,48% 13,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,23% 99,84% 99,75% 99,71% 99,31%
Rörelsekapital/omsättning 468,59% 296,24% 383,12% 353,30% 202,02% 111,52% 90,91% 70,92% 59,30% 55,52%
Soliditet 67,57% 89,63% 93,41% 91,64% 85,59% 84,32% 70,90% 66,62% 66,97% 60,52%
Kassalikviditet 1 013,27% 1 085,00% 2 765,22% 2 865,52% 1 828,85% 766,06% 373,58% 338,75% 310,31% 273,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...