Visa allt om R T Inreco AB
Visa allt om R T Inreco AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 66 845 51 979 46 868 44 693 34 623 33 850 23 551 26 958 32 143 28 926
Övrig omsättning - 91 642 123 61 643 99 - 55 129
Rörelseresultat (EBIT) 6 664 4 401 3 004 3 062 2 157 1 786 232 80 1 150 1 831
Resultat efter finansnetto 6 658 4 439 3 074 3 077 2 659 1 772 234 105 1 190 1 541
Årets resultat 3 706 2 530 1 924 1 447 1 286 1 362 59 1 798 884
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 400 3 481 2 648 3 378 1 325 1 886 2 023 1 553 752 1 046
Omsättningstillgångar 22 097 17 642 14 923 12 069 10 295 8 786 5 981 5 443 8 771 5 479
Tillgångar 25 497 21 124 17 570 15 447 11 620 10 672 8 003 6 996 9 522 6 525
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 128 7 422 5 892 4 769 4 122 3 436 2 140 2 081 2 470 1 672
Obeskattade reserver 5 645 3 867 2 744 1 940 944 217 206 206 266 303
Avsättningar (tkr) 0 0 0 540 312 78 504 312 90 0
Långfristiga skulder 233 0 0 570 272 336 191 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 491 9 835 8 934 7 629 5 971 6 605 4 963 4 397 6 697 4 550
Skulder och eget kapital 25 497 21 124 17 570 15 447 11 620 10 672 8 003 6 996 9 522 6 525
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 790 960 880 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 657 18 235 15 953 13 998 11 951 11 124 8 504 9 822 9 904 8 698
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 893 6 179 5 700 5 047 4 291 4 127 3 152 3 870 4 233 3 518
Utdelning till aktieägare 2 600 2 000 1 000 800 800 600 67 0 390 0
Omsättning 66 845 52 070 47 510 44 816 34 684 34 493 23 650 26 958 32 198 29 055
Nyckeltal
Antal anställda 63 55 48 40 39 37 32 38 40 38
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 061 945 976 1 117 888 915 736 709 804 761
Personalkostnader per anställd (tkr) 471 441 445 478 423 424 400 402 380 344
Rörelseresultat, EBITDA 7 372 4 962 3 484 3 455 2 473 2 151 533 392 1 442 2 169
Nettoomsättningförändring 28,60% 10,91% 4,87% 29,08% 2,28% 43,73% -12,64% -16,13% 11,12% -%
Du Pont-modellen 26,23% 21,08% 17,67% 20,13% 23,12% 17,02% 3,21% 2,09% 12,76% 28,48%
Vinstmarginal 10,00% 8,57% 6,62% 6,96% 7,76% 5,36% 1,09% 0,54% 3,78% 6,42%
Bruttovinstmarginal 65,86% 68,96% 97,64% 97,27% 96,71% 97,63% 97,58% 96,88% 96,57% 96,39%
Rörelsekapital/omsättning 17,36% 15,02% 12,78% 9,93% 12,49% 6,44% 4,32% 3,88% 6,45% 3,21%
Soliditet 53,07% 49,41% 45,72% 40,13% 41,46% 33,69% 28,64% 31,87% 27,95% 28,97%
Kassalikviditet 210,63% 179,38% 167,04% 158,20% 172,42% 133,02% 120,51% 123,79% 130,97% 120,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...