Visa allt om L Mårtenssons Bil- & Busstrafik Aktiebolag
Visa allt om L Mårtenssons Bil- & Busstrafik Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 697 6 232 8 433 6 506 7 581 9 099 9 028 11 512 11 439 11 536
Övrig omsättning 75 124 12 9 180 44 - - 4 13
Rörelseresultat (EBIT) -105 -145 -429 -614 -507 -60 -140 304 567 341
Resultat efter finansnetto -165 -215 -493 -669 -549 -106 -195 196 441 221
Årets resultat -165 -215 -493 -257 7 0 3 19 0 101
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 802 1 107 1 374 1 116 1 385 1 351 1 826 2 371 2 578 2 559
Omsättningstillgångar 379 337 472 537 873 1 171 1 160 1 532 1 541 1 418
Tillgångar 1 182 1 445 1 846 1 653 2 257 2 522 2 986 3 903 4 119 3 977
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 0 72 107 100 132 125 125 122 103 203
Obeskattade reserver 0 0 0 0 412 972 1 082 1 283 1 115 678
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 623 696 782 611 501 266 450 735 1 049 1 449
Kortfristiga skulder 558 678 957 941 1 212 1 158 1 329 1 763 1 851 1 648
Skulder och eget kapital 1 182 1 445 1 846 1 653 2 257 2 522 2 986 3 903 4 119 3 977
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 310 362 378 624 920 574 552 494 578
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 573 1 340 1 570 1 415 1 599 1 840 2 187 2 578 2 527 2 533
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 524 565 605 569 665 752 891 1 087 1 031 1 074
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 6 772 6 356 8 445 6 515 7 761 9 143 9 028 11 512 11 443 11 549
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 8 8 7 8 9 11 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 116 890 1 054 813 1 083 1 137 1 003 1 047 953 961
Personalkostnader per anställd (tkr) 360 323 322 299 420 407 410 387 341 351
Rörelseresultat, EBITDA 200 154 -143 -345 -208 415 335 796 1 022 726
Nettoomsättningförändring 7,46% -26,10% 29,62% -14,18% -16,68% 0,79% -21,58% 0,64% -0,84% -%
Du Pont-modellen -8,88% -9,97% -23,24% -37,02% -22,42% -2,34% -4,69% 7,84% 13,79% 8,57%
Vinstmarginal -1,57% -2,31% -5,09% -9,41% -6,67% -0,65% -1,55% 2,66% 4,97% 2,96%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -2,67% -5,47% -5,75% -6,21% -4,47% 0,14% -1,87% -2,01% -2,71% -1,99%
Soliditet 0,00% 4,98% 5,80% 6,05% 19,30% 33,36% 30,89% 26,79% 21,99% 17,38%
Kassalikviditet 61,29% 44,40% 45,25% 52,60% 66,67% 94,99% 83,45% 84,74% 78,88% 80,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...