Visa allt om Palmbergs Golvservice AB
Visa allt om Palmbergs Golvservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 16 392 15 644 15 071 12 256 11 712 11 171 11 598 11 274 11 804 10 922
Övrig omsättning 29 76 25 55 64 5 - - 3 12
Rörelseresultat (EBIT) 893 701 645 262 224 257 426 -66 186 325
Resultat efter finansnetto 885 693 641 260 221 246 399 -73 186 320
Årets resultat 457 365 362 135 109 173 293 -73 127 229
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 172 50 50 50 54 77 97 68 83
Omsättningstillgångar 3 000 2 647 2 765 2 326 2 211 1 987 1 783 2 638 2 328 2 321
Tillgångar 3 400 2 819 2 815 2 376 2 261 2 042 1 859 2 735 2 396 2 404
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 999 892 877 665 770 662 729 436 697 570
Obeskattade reserver 793 510 300 132 62 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 326 76 0
Kortfristiga skulder 1 609 1 418 1 637 1 579 1 429 1 381 1 131 1 973 1 624 1 835
Skulder och eget kapital 3 400 2 819 2 815 2 376 2 261 2 042 1 859 2 735 2 396 2 404
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 825 800 773 670 903
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 5 446 4 995 4 634 4 272 3 820 2 754 2 820 2 813 3 140 2 530
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 970 1 640 1 627 1 536 1 364 1 305 1 326 1 410 1 518 1 282
Utdelning till aktieägare 500 350 350 150 240 0 240 0 188 0
Omsättning 16 421 15 720 15 096 12 311 11 776 11 176 11 598 11 274 11 807 10 934
Nyckeltal
Antal anställda 12 11 11 11 10 10 10 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 366 1 422 1 370 1 114 1 171 1 117 1 160 1 025 1 073 993
Personalkostnader per anställd (tkr) 635 616 581 541 531 504 508 466 490 452
Rörelseresultat, EBITDA 923 710 645 262 228 268 446 -44 213 347
Nettoomsättningförändring 4,78% 3,80% 22,97% 4,64% 4,84% -3,68% 2,87% -4,49% 8,08% -%
Du Pont-modellen 26,26% 24,87% 22,91% 11,03% 9,95% 12,59% 22,92% -2,38% 7,89% 13,52%
Vinstmarginal 5,45% 4,48% 4,28% 2,14% 1,92% 2,30% 3,67% -0,58% 1,60% 2,98%
Bruttovinstmarginal 61,33% 58,47% 56,59% 61,58% 58,97% 58,24% 57,92% 55,76% 56,25% 57,57%
Rörelsekapital/omsättning 8,49% 7,86% 7,48% 6,09% 6,68% 5,42% 5,62% 5,90% 5,96% 4,45%
Soliditet 47,57% 45,75% 39,47% 32,08% 36,08% 32,42% 39,21% 15,94% 29,09% 23,71%
Kassalikviditet 166,13% 171,37% 156,26% 133,12% 139,12% 131,50% 142,88% 124,78% 131,16% 114,71%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...