Visa allt om Patrik Lundbloms Åkeri AB
Visa allt om Patrik Lundbloms Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 308 933 937 454 814 883 939 953 837 805
Övrig omsättning - - - 2 - - - - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 120 -67 -16 -72 16 45 -25 6 -55 -66
Resultat efter finansnetto 122 -68 -16 -69 21 84 -26 8 -55 -73
Årets resultat 57 -49 2 1 16 70 67 93 76 49
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 333 374 417 112 121 131 37 175 333 496
Omsättningstillgångar 636 536 641 690 784 797 775 778 684 632
Tillgångar 969 910 1 058 802 904 927 812 953 1 017 1 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 655 598 647 645 644 628 558 491 398 340
Obeskattade reserver 65 0 19 37 107 107 106 225 347 509
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 33 94 150 31 52 71 64 96 104 105
Kortfristiga skulder 217 218 242 89 102 121 84 141 168 174
Skulder och eget kapital 969 910 1 058 802 904 927 812 953 1 017 1 128
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 254 240 234 232 230 230
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 217 216 241 129 0 6 6 6 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 101 94 109 69 112 112 104 112 101 95
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Omsättning 1 308 933 937 456 814 883 939 953 838 805
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 308 933 937 454 814 883 939 953 837 805
Personalkostnader per anställd (tkr) 350 323 359 202 380 373 358 362 347 340
Rörelseresultat, EBITDA 161 -24 3 -63 26 55 112 164 108 97
Nettoomsättningförändring 40,19% -0,43% 106,39% -44,23% -7,81% -5,96% -1,47% 13,86% 3,98% -%
Du Pont-modellen 13,00% -6,81% -1,13% -8,35% 2,21% 9,17% -3,08% 0,94% -5,11% -5,76%
Vinstmarginal 9,63% -6,65% -1,28% -14,76% 2,46% 9,63% -2,66% 0,94% -6,21% -8,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 58,36% 100,00% 100,00% 61,99%
Rörelsekapital/omsättning 32,03% 34,08% 42,58% 132,38% 83,78% 76,56% 73,59% 66,84% 61,65% 56,89%
Soliditet 72,83% 65,71% 62,55% 83,82% 79,96% 76,25% 78,34% 68,52% 63,70% 62,63%
Kassalikviditet 293,09% 245,87% 264,88% 775,28% 768,63% 658,68% 922,62% 551,77% 407,14% 363,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...