Visa allt om BIN Gräv AB
Visa allt om BIN Gräv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 324 1 380 1 531 1 298 1 247 1 348 1 219 1 171 1 175 1 108
Övrig omsättning - 18 - - - - 274 - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 34 28 94 59 2 142 278 83 10 72
Resultat efter finansnetto 17 1 52 4 -59 101 267 69 -8 53
Årets resultat 2 1 52 -91 0 1 111 6 -8 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 805 1 058 1 312 1 485 1 727 1 704 1 908 260 367 493
Omsättningstillgångar 364 312 332 206 266 283 270 220 329 233
Tillgångar 1 169 1 370 1 643 1 692 1 993 1 987 2 178 480 697 726
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 125 123 152 100 191 191 239 139 133 141
Obeskattade reserver 405 390 390 390 295 355 257 143 82 82
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 188 465 703 876 1 149 1 354 1 363 107 83 0
Kortfristiga skulder 451 393 398 326 358 87 318 91 399 504
Skulder och eget kapital 1 169 1 370 1 643 1 692 1 993 1 987 2 178 480 697 726
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 324 - 245 300 298 288 288 292 294
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 370 - 348 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 128 123 136 113 123 120 116 110 111 107
Utdelning till aktieägare 0 0 30 0 0 0 50 10 0 0
Omsättning 1 324 1 398 1 531 1 298 1 247 1 348 1 493 1 171 1 181 1 108
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 324 1 380 1 531 1 298 1 247 1 348 1 219 1 171 1 175 1 108
Personalkostnader per anställd (tkr) 534 483 503 386 442 435 424 420 416 408
Rörelseresultat, EBITDA 288 282 348 301 244 346 428 213 136 202
Nettoomsättningförändring -4,06% -9,86% 17,95% 4,09% -7,49% 10,58% 4,10% -0,34% 6,05% -%
Du Pont-modellen 2,91% 2,04% 5,72% 3,49% 0,10% 7,15% 12,76% 17,50% 1,58% 9,92%
Vinstmarginal 2,57% 2,03% 6,14% 4,55% 0,16% 10,53% 22,81% 7,17% 0,94% 6,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,57% -5,87% -4,31% -9,24% -7,38% 14,54% -3,94% 11,02% -5,96% -24,46%
Soliditet 37,72% 31,18% 27,77% 22,90% 20,49% 22,78% 19,67% 50,41% 27,55% 27,55%
Kassalikviditet 80,71% 79,39% 83,42% 63,19% 74,30% 325,29% 84,91% 241,76% 82,46% 46,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...