Visa allt om Stuckmaster Malmö AB
Visa allt om Stuckmaster Malmö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 246 3 332 1 062 3 697 5 429 5 789 4 673 4 587 6 763 6 891
Övrig omsättning 893 1 100 1 781 1 294 1 643 1 736 818 1 890 1 364 949
Rörelseresultat (EBIT) 270 387 348 430 -164 428 -120 263 975 231
Resultat efter finansnetto 4 119 35 116 -521 91 -425 -158 618 -197
Årets resultat 4 119 30 116 -520 91 -102 52 255 2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 061 4 706 4 838 5 135 5 302 5 528 5 899 6 353 7 023 7 656
Omsättningstillgångar 1 137 982 604 563 1 153 1 401 1 596 1 762 2 201 1 649
Tillgångar 2 197 5 689 5 441 5 698 6 456 6 929 7 495 8 115 9 224 9 305
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 574 570 451 421 305 825 734 836 904 649
Obeskattade reserver 0 0 0 -5 -5 -4 0 323 668 407
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 543 4 104 4 276 4 488 4 787 4 905 5 446 5 855 6 558 6 798
Kortfristiga skulder 1 080 1 015 715 795 1 369 1 203 1 315 1 101 1 093 1 451
Skulder och eget kapital 2 197 5 689 5 441 5 698 6 456 6 929 7 495 8 115 9 224 9 305
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 65 0 201 253 438
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 828 1 396 699 1 794 2 398 2 122 1 305 2 016 2 480 2 371
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 561 424 169 526 729 663 401 696 880 939
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0
Omsättning 5 139 4 432 2 843 4 991 7 072 7 525 5 491 6 477 8 127 7 840
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 4 8 8 8 6 6 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 849 666 266 462 679 724 779 765 845 861
Personalkostnader per anställd (tkr) 482 383 213 288 394 390 320 486 453 472
Rörelseresultat, EBITDA 336 518 499 583 61 862 347 711 1 636 1 147
Nettoomsättningförändring 27,43% 213,75% -71,27% -31,90% -6,22% 23,88% 1,87% -32,18% -1,86% -%
Du Pont-modellen 12,61% 6,80% 6,40% 7,63% -2,51% 6,18% -1,60% 3,25% 10,58% 2,48%
Vinstmarginal 6,52% 11,61% 32,77% 11,77% -2,98% 7,39% -2,57% 5,76% 14,43% 3,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 93,34% 87,85% 97,92% 96,96% 97,74% 91,16% 95,44% 94,40% 91,90%
Rörelsekapital/omsättning 1,34% -0,99% -10,45% -6,28% -3,98% 3,42% 6,01% 14,41% 16,38% 2,87%
Soliditet 26,13% 10,02% 8,29% 7,32% 4,67% 11,86% 9,79% 13,17% 15,01% 10,12%
Kassalikviditet 102,96% 94,29% 80,98% 67,67% 82,40% 115,05% 120,08% 158,49% 201,37% 113,65%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...