Visa allt om Stuckmaster Malmö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 332 1 062 3 697 5 429 5 789 4 673 4 587 6 763 6 891 8 040
Övrig omsättning 1 100 1 781 1 294 1 643 1 736 818 1 890 1 364 949 737
Rörelseresultat (EBIT) 387 348 430 -164 428 -120 263 975 231 318
Resultat efter finansnetto 119 35 116 -521 91 -425 -158 618 -197 25
Årets resultat 119 30 116 -520 91 -102 52 255 2 91
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 706 4 838 5 135 5 302 5 528 5 899 6 353 7 023 7 656 8 509
Omsättningstillgångar 982 604 563 1 153 1 401 1 596 1 762 2 201 1 649 1 837
Tillgångar 5 689 5 441 5 698 6 456 6 929 7 495 8 115 9 224 9 305 10 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 570 451 421 305 825 734 836 904 649 712
Obeskattade reserver 0 0 -5 -5 -4 0 323 668 407 610
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 104 4 276 4 488 4 787 4 905 5 446 5 855 6 558 6 798 7 437
Kortfristiga skulder 1 015 715 795 1 369 1 203 1 315 1 101 1 093 1 451 1 587
Skulder och eget kapital 5 689 5 441 5 698 6 456 6 929 7 495 8 115 9 224 9 305 10 346
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 65 0 201 253 438 407
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 396 699 1 794 2 398 2 122 1 305 2 016 2 480 2 371 2 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 424 169 526 729 663 401 696 880 939 833
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 0 65
Omsättning 4 432 2 843 4 991 7 072 7 525 5 491 6 477 8 127 7 840 8 777
Nyckeltal
Antal anställda 5 4 8 8 8 6 6 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 666 266 462 679 724 779 765 845 861 1 005
Personalkostnader per anställd (tkr) 383 213 288 394 390 320 486 453 472 425
Rörelseresultat, EBITDA 518 499 583 61 862 347 711 1 636 1 147 1 297
Nettoomsättningförändring 213,75% -71,27% -31,90% -6,22% 23,88% 1,87% -32,18% -1,86% -14,29% -%
Du Pont-modellen 6,80% 6,40% 7,63% -2,51% 6,18% -1,60% 3,25% 10,58% 2,48% 3,07%
Vinstmarginal 11,61% 32,77% 11,77% -2,98% 7,39% -2,57% 5,76% 14,43% 3,35% 3,96%
Bruttovinstmarginal 93,34% 87,85% 97,92% 96,96% 97,74% 91,16% 95,44% 94,40% 91,90% 81,19%
Rörelsekapital/omsättning -0,99% -10,45% -6,28% -3,98% 3,42% 6,01% 14,41% 16,38% 2,87% 3,11%
Soliditet 10,02% 8,29% 7,32% 4,67% 11,86% 9,79% 13,17% 15,01% 10,12% 11,13%
Kassalikviditet 94,29% 80,98% 67,67% 82,40% 115,05% 120,08% 158,49% 201,37% 113,65% 115,75%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...