Visa allt om Staffan Tunbrå AB
Visa allt om Staffan Tunbrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 146 1 532 1 477 2 063 1 940 1 983 1 927 2 008 1 826 1 724
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 360 347 386 448 478 322 373 403 136 142
Resultat efter finansnetto 1 154 492 398 473 581 593 513 262 195 213
Årets resultat 1 115 383 385 346 487 440 338 69 174 151
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 340 1 570 1 232 1 000 1 147 1 523 991 539 695 603
Omsättningstillgångar 2 736 944 997 1 302 675 163 503 1 008 547 404
Tillgångar 3 076 2 514 2 229 2 302 1 822 1 686 1 494 1 547 1 242 1 007
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 430 1 714 1 531 1 396 1 219 902 632 494 625 539
Obeskattade reserver 0 97 97 202 202 202 202 105 0 48
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 647 703 601 704 401 582 660 948 617 419
Skulder och eget kapital 3 076 2 514 2 229 2 302 1 822 1 686 1 494 1 547 1 242 1 007
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 251 470 444 599 476 462 436 475 538 571
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 200 265 220 555 320 300 291 260 174 107
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 71 75 67 119 203 320 300 322 305 279
Utdelning till aktieägare 320 400 200 250 170 170 170 200 200 89
Omsättning 1 146 1 532 1 477 2 063 1 940 1 983 1 927 2 008 1 826 1 724
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 573 766 739 1 032 970 992 964 1 004 913 862
Personalkostnader per anställd (tkr) 244 393 355 626 469 535 521 530 506 486
Rörelseresultat, EBITDA 360 396 454 498 549 443 373 407 141 147
Nettoomsättningförändring -25,20% 3,72% -28,41% 6,34% -2,17% 2,91% -4,03% 9,97% 5,92% -%
Du Pont-modellen 37,65% 19,57% 18,30% 22,63% 32,82% 35,59% 34,34% 26,96% 15,70% 21,15%
Vinstmarginal 101,05% 32,11% 27,62% 25,25% 30,82% 30,26% 26,62% 20,77% 10,68% 12,35%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 182,29% 15,73% 26,81% 28,99% 14,12% -21,13% -8,15% 2,99% -3,83% -0,87%
Soliditet 79,00% 71,19% 72,08% 67,11% 75,08% 62,33% 52,27% 36,82% 50,32% 56,96%
Kassalikviditet 422,87% 134,28% 165,89% 184,94% 168,33% 28,01% 76,21% 106,33% 88,65% 96,42%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...