Visa allt om A Norbergs Montage & Svets Aktiebolag
Visa allt om A Norbergs Montage & Svets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 896 4 004 3 631 4 664 3 131 3 011 2 456 2 188 2 839 2 267
Övrig omsättning 16 - - - - 64 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 309 355 375 528 124 130 139 115 364 287
Resultat efter finansnetto 298 349 361 520 120 127 135 113 357 280
Årets resultat 165 216 295 308 115 74 105 86 226 179
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 432 549 167 200 305 379 284 349 454 327
Omsättningstillgångar 2 363 2 198 2 125 2 318 1 520 1 274 1 127 882 1 297 1 208
Tillgångar 2 795 2 746 2 292 2 518 1 825 1 653 1 411 1 231 1 751 1 535
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 557 1 392 1 376 1 181 1 072 958 884 898 903 677
Obeskattade reserver 335 250 180 201 101 141 113 122 129 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 186 361 167 395 116 78 48 28 158 255
Kortfristiga skulder 717 744 569 741 535 477 366 183 560 515
Skulder och eget kapital 2 795 2 746 2 292 2 518 1 825 1 653 1 411 1 231 1 751 1 535
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 535 280 225 344 283
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 178 1 218 1 336 1 449 1 098 616 508 261 314 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 473 362 335 386 323 408 310 239 282 234
Utdelning till aktieägare 0 0 200 100 200 0 0 120 91 0
Omsättning 3 912 4 004 3 631 4 664 3 131 3 075 2 456 2 188 2 839 2 267
Nyckeltal
Antal anställda 3 - 4 4 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 299 - 908 1 166 1 044 1 004 819 1 094 1 420 1 134
Personalkostnader per anställd (tkr) 554 - 423 462 501 522 367 367 469 388
Rörelseresultat, EBITDA 433 473 474 634 273 244 236 219 468 358
Nettoomsättningförändring -2,70% 10,27% -22,15% 48,96% 3,99% 22,60% 12,25% -22,93% 25,23% -%
Du Pont-modellen 11,06% 12,96% 16,36% 20,97% 6,79% 7,86% 9,85% 9,50% 20,90% 18,70%
Vinstmarginal 7,93% 8,89% 10,33% 11,32% 3,96% 4,32% 5,66% 5,35% 12,89% 12,66%
Bruttovinstmarginal 66,86% 62,61% 75,57% 63,44% 72,56% 72,30% 73,29% 58,09% 62,38% 67,49%
Rörelsekapital/omsättning 42,25% 36,31% 42,85% 33,81% 31,46% 26,47% 30,99% 31,95% 25,96% 30,57%
Soliditet 65,06% 57,79% 66,16% 52,79% 62,82% 64,24% 68,55% 80,08% 56,87% 48,19%
Kassalikviditet 327,20% 291,94% 368,89% 308,77% 273,27% 249,06% 302,73% 472,13% 206,79% 220,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...