Visa allt om VST Ventilation & StyrTeknik AB
Visa allt om VST Ventilation & StyrTeknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 575 2 981 2 824 2 857 3 041 3 693 3 213 3 474 3 037 2 344
Övrig omsättning - - - - - 34 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -50 -100 -134 52 -42 153 356 245 234 73
Resultat efter finansnetto 4 126 101 -98 53 -44 169 372 276 290 167
Årets resultat 4 265 201 7 49 0 118 244 219 251 80
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 104 104 103 103 103 104 120 139 166
Omsättningstillgångar 4 992 1 544 2 050 2 394 2 445 2 696 2 769 2 542 2 471 1 964
Tillgångar 4 996 1 648 2 154 2 497 2 547 2 799 2 873 2 662 2 610 2 130
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 631 1 070 1 006 1 149 1 243 1 371 1 379 1 255 1 127 966
Obeskattade reserver 0 170 278 388 403 449 444 407 438 501
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 365 408 870 960 901 979 1 050 1 000 1 044 663
Skulder och eget kapital 4 996 1 648 2 154 2 497 2 547 2 799 2 873 2 662 2 610 2 130
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 778 827 836 871 840 781 762 724 597
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 68 80 76 75 80 80 20
Löner till övriga anställda 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 343 352 575 612 623 645 560 579 519 433
Utdelning till aktieägare 394 0 137 150 144 128 126 120 92 90
Omsättning 2 575 2 981 2 824 2 857 3 041 3 727 3 213 3 474 3 037 2 344
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 288 1 491 1 412 1 429 1 521 1 847 1 607 1 737 1 519 1 172
Personalkostnader per anställd (tkr) 558 573 702 726 754 751 675 673 638 521
Rörelseresultat, EBITDA -50 -100 -134 52 -41 154 373 264 268 109
Nettoomsättningförändring -13,62% 5,56% -1,16% -6,05% -17,66% 14,94% -7,51% 14,39% 29,56% -%
Du Pont-modellen 82,59% 6,13% -4,55% 2,16% -1,57% 6,04% 12,95% 10,37% 11,03% 7,84%
Vinstmarginal 160,23% 3,39% -3,47% 1,89% -1,32% 4,58% 11,58% 7,94% 9,48% 7,12%
Bruttovinstmarginal 81,71% 81,38% 79,43% 76,79% 76,75% 79,12% 82,26% 78,58% 65,72% 72,27%
Rörelsekapital/omsättning 179,69% 38,11% 41,78% 50,19% 50,77% 46,49% 53,50% 44,39% 46,99% 55,50%
Soliditet 92,69% 72,97% 56,77% 57,47% 60,46% 60,80% 59,39% 58,15% 55,26% 62,29%
Kassalikviditet 1 367,67% 378,43% 235,63% 249,38% 271,37% 275,38% 263,71% 254,20% 236,69% 296,23%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...