Visa allt om Stockholm Videostream AB
Visa allt om Stockholm Videostream AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 027 1 021 1 126 822 1 391 945 953 776 891 534
Övrig omsättning 25 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 104 128 306 49 531 184 194 125 150 444
Resultat efter finansnetto 97 67 352 79 505 191 217 140 80 441
Årets resultat 136 166 233 63 259 140 164 79 8 307
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 12 22 34 39 11
Omsättningstillgångar 1 307 1 274 1 468 1 309 1 581 1 292 1 107 874 916 908
Tillgångar 1 307 1 274 1 468 1 309 1 584 1 304 1 129 909 955 919
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 612 626 616 543 624 495 485 447 468 560
Obeskattade reserver 0 90 262 202 202 65 67 70 39 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 695 558 589 564 757 744 577 392 449 354
Skulder och eget kapital 1 307 1 274 1 468 1 309 1 584 1 304 1 129 909 955 919
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 329 0 306 312 312 335 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 405 360 360 0 297 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 167 152 154 149 141 139 144 145 151 36
Utdelning till aktieägare 200 150 156 160 145 130 130 125 100 100
Omsättning 1 052 1 021 1 126 822 1 391 945 953 776 891 534
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 027 1 021 1 126 822 1 391 945 953 776 891 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 714 532 669 577 577 456 589 457 556 -
Rörelseresultat, EBITDA 104 128 306 51 541 196 206 141 160 450
Nettoomsättningförändring 0,59% -9,33% 36,98% -40,91% 47,20% -0,84% 22,81% -12,91% 66,85% -%
Du Pont-modellen 7,96% 10,05% 24,11% 6,11% 33,52% 14,65% 19,22% 15,62% 16,86% 48,64%
Vinstmarginal 10,13% 12,54% 31,44% 9,73% 38,17% 20,21% 22,77% 18,30% 18,07% 83,71%
Bruttovinstmarginal 99,51% 98,92% 100,00% 99,27% 99,35% 100,00% 99,90% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 59,59% 70,13% 78,06% 90,63% 59,24% 57,99% 55,61% 62,11% 52,41% 103,75%
Soliditet 46,82% 54,65% 55,88% 52,86% 48,79% 41,63% 47,33% 54,72% 51,95% 61,33%
Kassalikviditet 188,06% 228,32% 249,24% 232,09% 208,85% 173,66% 191,85% 222,96% 204,01% 256,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...