Visa allt om Svenska Industrifastigheter AB
Visa allt om Svenska Industrifastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 001 894 1 930 3 830 4 496 2 537 8 090 17 852 11 563 7 544
Övrig omsättning - - - - 1 250 1 000 3 487 30 - 229
Rörelseresultat (EBIT) -106 -253 -65 578 2 262 1 370 5 323 2 229 311 426
Resultat efter finansnetto -612 48 -162 765 846 1 637 5 162 1 993 293 630
Årets resultat 540 385 5 535 17 1 069 2 802 1 040 112 297
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 765 3 610 3 592 3 802 3 713 3 950 4 480 3 838 1 157 1 425
Omsättningstillgångar 5 735 6 866 7 020 7 884 7 778 8 680 6 972 4 892 3 745 2 071
Tillgångar 9 500 10 476 10 612 11 686 11 491 12 630 11 452 8 730 4 902 3 496
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 364 5 224 5 054 5 349 5 115 5 448 4 529 2 027 1 087 1 025
Obeskattade reserver 1 329 2 405 2 799 2 973 2 930 2 599 2 453 1 130 606 501
Avsättningar (tkr) 543 471 389 339 245 248 196 94 101 49
Långfristiga skulder 2 121 2 172 2 223 2 274 2 325 2 376 2 427 2 478 637 581
Kortfristiga skulder 143 204 147 751 877 1 960 1 847 3 003 2 472 1 340
Skulder och eget kapital 9 500 10 476 10 612 11 686 11 491 12 630 11 452 8 730 4 902 3 496
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 419 861 544
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 380 330 190
Löner till övriga anställda 234 282 843 1 450 1 500 917 484 1 952 1 448 1 083
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 127 120 353 470 247 313 199 837 763 466
Utdelning till aktieägare 400 400 300 300 300 150 150 300 100 50
Omsättning 1 001 894 1 930 3 830 5 746 3 537 11 577 17 882 11 563 7 773
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 4 5 4 3 3 7 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 501 447 483 766 1 124 846 2 697 2 550 1 927 1 509
Personalkostnader per anställd (tkr) 181 200 284 376 476 417 211 435 515 398
Rörelseresultat, EBITDA 52 -78 184 863 2 513 1 595 5 545 2 487 442 549
Nettoomsättningförändring 11,97% -53,68% -49,61% -14,81% 77,22% -68,64% -54,68% 54,39% 53,27% -%
Du Pont-modellen 3,26% 1,42% -0,17% 8,07% 20,59% 14,45% 46,71% 25,57% 7,02% 19,16%
Vinstmarginal 30,97% 16,67% -0,93% 24,62% 52,62% 71,94% 66,12% 12,50% 2,98% 8,88%
Bruttovinstmarginal 99,50% 95,64% 97,56% 98,28% 87,61% 100,00% 48,99% 39,61% 43,54% 44,99%
Rörelsekapital/omsättning 558,64% 745,19% 356,11% 186,24% 153,49% 264,88% 63,35% 10,58% 11,01% 9,69%
Soliditet 67,37% 67,77% 68,20% 64,52% 63,31% 58,30% 55,33% 32,54% 31,08% 39,64%
Kassalikviditet 4 010,49% 3 365,69% 4 775,51% 1 049,80% 886,89% 442,86% 377,48% 112,09% 118,04% 121,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...