Visa allt om Axis Rehab AB
Visa allt om Axis Rehab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 096 1 091 1 105 1 107 1 072 1 131 1 091 1 064 1 053 1 008
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 243 209 195 220 195 218 127 203 258 157
Resultat efter finansnetto 247 228 216 247 221 232 145 245 277 168
Årets resultat 193 178 168 182 162 171 107 176 210 121
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 292 851 589 542 501 492 467 304 324 304
Omsättningstillgångar 1 166 1 366 1 440 1 399 1 235 1 182 970 962 834 737
Tillgångar 2 458 2 218 2 029 1 942 1 736 1 675 1 437 1 265 1 158 1 040
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 207 2 014 1 836 1 668 1 486 1 324 1 153 1 046 870 660
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 252 204 193 274 250 351 285 219 288 366
Skulder och eget kapital 2 458 2 218 2 029 1 942 1 736 1 675 1 437 1 265 1 158 1 040
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 372 348 344 377 355 321 320 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 478 485 120 120 108 114 138 94 95 145
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 167 163 164 161 156 180 183 161 137 153
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 096 1 091 1 105 1 107 1 072 1 131 1 091 1 064 1 053 1 008
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 548 546 553 554 536 566 546 532 527 504
Personalkostnader per anställd (tkr) 323 324 330 317 306 338 341 290 278 308
Rörelseresultat, EBITDA 243 209 195 232 207 230 139 215 258 157
Nettoomsättningförändring 0,46% -1,27% -0,18% 3,26% -5,22% 3,67% 2,54% 1,04% 4,46% -%
Du Pont-modellen 10,13% 10,28% 10,65% 12,72% 12,73% 13,91% 10,23% 19,45% 24,01% 16,15%
Vinstmarginal 22,72% 20,90% 19,55% 22,31% 20,62% 20,60% 13,47% 23,12% 26,40% 16,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 83,39% 106,51% 112,85% 101,63% 91,88% 73,47% 62,79% 69,83% 51,85% 36,81%
Soliditet 89,79% 90,80% 90,49% 85,89% 85,60% 79,04% 80,24% 82,69% 75,13% 64,43%
Kassalikviditet 462,70% 669,61% 746,11% 510,58% 494,00% 336,75% 340,35% 439,27% 289,58% 201,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...