Visa allt om Fullersta Rör och Bygg Aktiebolag
Visa allt om Fullersta Rör och Bygg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 508 3 805 3 060 3 164 2 959 3 208 2 673 3 182 3 911 3 643
Övrig omsättning 40 40 40 40 40 40 36 36 36 -
Rörelseresultat (EBIT) 129 215 -130 227 220 108 190 68 277 270
Resultat efter finansnetto 121 197 -151 207 199 93 175 27 235 233
Årets resultat 97 94 -28 95 97 36 124 14 123 161
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 026 1 057 1 093 1 074 1 095 1 062 1 078 1 097 1 099 1 111
Omsättningstillgångar 992 921 997 1 121 977 1 070 800 897 1 414 1 068
Tillgångar 2 018 1 979 2 090 2 195 2 071 2 132 1 878 1 994 2 513 2 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 875 828 783 861 816 769 793 709 774 731
Obeskattade reserver 124 124 62 211 149 93 61 61 60 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 556 573 619 632 662 692 721 751 781 811
Kortfristiga skulder 464 454 625 491 445 579 303 474 897 637
Skulder och eget kapital 2 018 1 979 2 090 2 195 2 071 2 132 1 878 1 994 2 513 2 179
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 604 576 573 624 621 654 624 602
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 737 836 126 42 0 0 0 10 43 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 486 489 263 362 116 350 261 233 227 298
Utdelning till aktieägare 400 50 50 50 50 50 60 40 80 80
Omsättning 3 548 3 845 3 100 3 204 2 999 3 248 2 709 3 218 3 947 3 643
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 754 1 268 1 020 1 582 1 480 1 604 1 337 1 591 1 956 1 822
Personalkostnader per anställd (tkr) 641 465 404 521 479 509 453 489 517 469
Rörelseresultat, EBITDA 134 229 -105 247 243 124 210 89 302 295
Nettoomsättningförändring -7,81% 24,35% -3,29% 6,93% -7,76% 20,01% -16,00% -18,64% 7,36% -%
Du Pont-modellen 6,59% 10,97% -6,12% 10,57% 10,72% 5,07% 10,17% 3,71% 11,14% 12,44%
Vinstmarginal 3,79% 5,70% -4,18% 7,33% 7,50% 3,37% 7,15% 2,33% 7,16% 7,44%
Bruttovinstmarginal 56,67% 61,58% 59,87% 57,87% 57,05% 51,15% 58,32% 51,01% 45,41% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,05% 12,27% 12,16% 19,91% 17,98% 15,31% 18,59% 13,29% 13,22% 11,83%
Soliditet 48,15% 46,73% 39,78% 46,31% 44,70% 39,28% 44,62% 37,76% 32,52% 33,55%
Kassalikviditet 213,79% 202,86% 159,52% 228,31% 219,55% 184,80% 264,03% 189,24% 157,64% 167,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...