Visa allt om Falu Partiaffär AB
Visa allt om Falu Partiaffär AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 23 979 27 964 34 605 32 218 25 475 23 681 24 610 35 534 34 681 27 958
Övrig omsättning 225 88 82 90 127 66 40 7 45 130
Rörelseresultat (EBIT) -284 -477 332 583 -466 197 -561 742 573 1 039
Resultat efter finansnetto -304 -486 319 571 -490 177 -587 687 442 972
Årets resultat -304 -336 242 301 -29 151 -35 428 324 478
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 156 133 108 157 548 1 281 2 073 2 749 3 286
Omsättningstillgångar 2 278 2 736 4 158 4 419 3 467 2 976 2 721 3 968 4 404 4 044
Tillgångar 2 384 2 891 4 291 4 528 3 624 3 524 4 002 6 041 7 153 7 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 463 767 1 303 1 361 1 060 1 089 938 1 473 1 446 1 322
Obeskattade reserver 0 0 150 150 0 461 491 1 042 962 980
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 124 16 0 89 0 0 539 667 1 536 350
Kortfristiga skulder 1 798 2 108 2 838 2 928 2 564 1 974 2 035 2 858 3 210 4 678
Skulder och eget kapital 2 384 2 891 4 291 4 528 3 624 3 524 4 002 6 041 7 153 7 330
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 1 097 1 260 1 550 1 500 1 110
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 3 098 4 126 4 797 4 414 3 577 1 614 1 909 2 319 1 961 1 583
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 1 150 1 858 2 115 1 875 1 473 957 1 536 1 789 1 525 1 166
Utdelning till aktieägare 0 0 200 300 0 0 0 500 400 200
Omsättning 24 204 28 052 34 687 32 308 25 602 23 747 24 650 35 541 34 726 28 088
Nyckeltal
Antal anställda 8 10 12 12 9 8 9 10 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 997 2 796 2 884 2 685 2 831 2 960 2 734 3 553 3 468 3 106
Personalkostnader per anställd (tkr) 536 611 581 528 566 466 526 570 501 430
Rörelseresultat, EBITDA -235 -438 366 661 1 956 243 1 540 1 323 1 439
Nettoomsättningförändring -14,25% -19,19% 7,41% 26,47% 7,58% -3,77% -30,74% 2,46% 24,05% -%
Du Pont-modellen -11,87% -16,50% 7,76% 12,90% -12,80% 5,59% -14,02% 12,30% 8,01% 14,19%
Vinstmarginal -1,18% -1,71% 0,96% 1,81% -1,82% 0,83% -2,28% 2,09% 1,65% 3,72%
Bruttovinstmarginal 27,73% 31,31% 30,73% 31,22% 30,19% 29,37% 29,58% 28,73% 26,48% 28,27%
Rörelsekapital/omsättning 2,00% 2,25% 3,81% 4,63% 3,54% 4,23% 2,79% 3,12% 3,44% -2,27%
Soliditet 19,42% 26,53% 33,09% 32,50% 29,25% 40,54% 32,48% 36,80% 29,90% 27,66%
Kassalikviditet 120,86% 122,53% 140,73% 142,59% 128,20% 138,55% 127,37% 132,51% 129,50% 82,39%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...