Visa allt om Staven Förvaltning i Eskilstuna AB
Visa allt om Staven Förvaltning i Eskilstuna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 853 3 266 4 121 4 673 4 969 4 806 3 350 21 771 36 960 30 997
Övrig omsättning 3 811 - 199 1 165 - - 55 5 20 90
Rörelseresultat (EBIT) 3 437 -48 787 1 766 945 308 -1 005 391 1 362 782
Resultat efter finansnetto 3 324 -435 305 1 076 485 -221 -1 462 381 1 297 723
Årets resultat 1 939 -151 87 121 293 -168 -500 468 679 94
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 688 14 663 15 355 15 940 17 393 17 929 16 949 13 234 3 036 1 920
Omsättningstillgångar 2 523 227 571 1 923 802 956 691 3 576 7 366 7 711
Tillgångar 4 211 14 890 15 927 17 863 18 195 18 885 17 639 16 810 10 402 9 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 517 1 779 2 129 2 442 2 322 1 909 1 928 2 438 2 120 1 571
Obeskattade reserver 830 0 284 229 141 0 0 962 1 155 836
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 22 9 070 8 562 10 171 11 748 12 868 13 634 9 645 1 721 1 689
Kortfristiga skulder 841 4 042 4 951 5 021 3 985 4 109 2 077 3 765 5 405 5 535
Skulder och eget kapital 4 211 14 890 15 927 17 863 18 195 18 885 17 639 16 810 10 402 9 631
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 513 306 482 348 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 391 288 130 785 785 618 579 1 584 4 853 4 962
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 279 135 185 367 436 471 419 827 2 039 1 988
Utdelning till aktieägare 1 500 1 200 200 400 0 0 0 300 150 130
Omsättning 6 664 3 266 4 320 5 838 4 969 4 806 3 405 21 776 36 980 31 087
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 3 3 3 3 8 18 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 427 1 633 2 061 1 558 1 656 1 602 1 117 2 721 2 053 1 631
Personalkostnader per anställd (tkr) 440 290 249 455 460 584 454 371 408 385
Rörelseresultat, EBITDA 3 449 545 1 398 2 382 1 618 962 -449 474 1 623 992
Nettoomsättningförändring -12,65% -20,75% -11,81% -5,96% 3,39% 43,46% -84,61% -41,10% 19,24% -%
Du Pont-modellen 103,09% -0,32% 4,95% 9,89% 6,57% 1,63% -5,70% 4,16% 13,31% 8,12%
Vinstmarginal 152,16% -1,47% 19,12% 37,81% 24,05% 6,41% -30,00% 3,21% 3,74% 2,52%
Bruttovinstmarginal 99,26% 99,20% 95,24% 99,42% 99,05% 92,90% 100,00% 76,23% 45,96% 60,39%
Rörelsekapital/omsättning 58,96% -116,81% -106,28% -66,30% -64,06% -65,61% -41,37% -0,87% 5,31% 7,02%
Soliditet 75,15% 11,95% 14,76% 14,62% 13,33% 10,11% 10,93% 18,62% 28,38% 22,56%
Kassalikviditet 300,00% 5,62% 11,53% 38,30% 20,13% 23,27% 33,27% 94,98% 134,17% 137,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...