Visa allt om Fastighets AB Unsam
Visa allt om Fastighets AB Unsam

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 34 956 39 991 40 542 37 357 35 273 35 239 36 043 34 222 35 831 8 532
Övrig omsättning - - - - - - - - - 49
Rörelseresultat (EBIT) 14 035 26 005 28 784 27 508 23 181 23 401 24 841 23 378 24 232 -2 866
Resultat efter finansnetto 6 534 17 229 18 696 18 226 13 692 16 170 17 496 10 702 20 166 -15 535
Årets resultat 3 425 3 421 14 583 14 269 10 127 11 882 12 208 7 790 14 273 -10 929
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 354 747 295 074 352 291 348 248 283 439 284 667 286 239 434 926 468 214 236 019
Omsättningstillgångar 9 043 12 13 1 604 233 132 4 11 30 939 2 584
Tillgångar 363 790 295 086 352 304 349 852 283 672 284 799 286 243 434 937 499 153 238 603
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 746 31 321 22 904 20 358 17 160 14 772 12 485 10 858 8 560 591
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 2 634 2 634 7 630 6 912 6 909 6 106 5 242 3 844 3 068 2 634
Långfristiga skulder 318 976 257 196 318 738 318 269 255 923 260 091 264 937 416 282 485 579 225 741
Kortfristiga skulder 7 434 3 935 3 032 4 313 3 680 3 830 3 579 3 953 1 946 9 637
Skulder och eget kapital 363 790 295 086 352 304 349 852 283 672 284 799 286 243 434 937 499 153 238 603
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 34 956 39 991 40 542 37 357 35 273 35 239 36 043 34 222 35 831 8 581
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 17 634 29 602 32 222 27 508 23 181 26 739 24 841 26 634 26 163 2 485
Nettoomsättningförändring -12,59% -1,36% 8,53% 5,91% 0,10% -2,23% 5,32% -4,49% 319,96% -%
Du Pont-modellen 4,48% 9,61% 8,91% 8,15% 8,17% 8,23% 9,24% 5,54% 4,98% 0,48%
Vinstmarginal 46,60% 70,90% 77,46% 76,30% 65,73% 66,51% 73,41% 70,40% 69,32% 13,55%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 71,00% 100,00% 100,00% 66,41% 100,00% 100,00% 73,02% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,60% -9,81% -7,45% -7,25% -9,77% -10,49% -9,92% -11,52% 80,92% -82,67%
Soliditet 9,55% 10,61% 6,50% 5,82% 6,05% 5,19% 4,36% 2,50% 1,71% 0,25%
Kassalikviditet 121,64% 0,30% 0,43% 37,19% 6,33% 3,45% 0,11% 0,28% 1 589,88% 26,81%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...