Visa allt om VILJAN Asperger Centrum Aktiebolag
Visa allt om VILJAN Asperger Centrum Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 555 23 484 24 364 23 278 23 406 23 790 21 518 19 473 12 148 10 382
Övrig omsättning 5 98 - - 91 - - - 110 -
Rörelseresultat (EBIT) 7 438 5 246 6 018 4 207 3 315 4 634 2 780 2 173 374 1 352
Resultat efter finansnetto 7 437 5 256 6 047 4 179 3 344 4 606 2 754 2 056 363 1 384
Årets resultat 0 0 0 2 618 1 873 3 347 1 911 1 449 613 1 150
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 638 211 268 446 760 1 143 2 896 1 596 948 45
Omsättningstillgångar 10 410 10 774 17 169 13 124 9 437 6 533 4 185 4 676 3 122 2 521
Tillgångar 11 048 10 985 17 437 13 569 10 197 7 675 7 080 6 272 4 070 2 566
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 484 6 484 6 484 6 484 5 340 3 467 2 673 1 662 814 1 326
Obeskattade reserver 1 514 1 481 1 489 1 476 912 143 83 0 0 525
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 8 29 105 173 8
Kortfristiga skulder 3 050 3 020 9 464 5 610 3 945 4 057 4 295 4 505 3 084 706
Skulder och eget kapital 11 048 10 985 17 437 13 569 10 197 7 675 7 080 6 272 4 070 2 566
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 252 0 75 2 010 2 072 2 085 1 911 1 629
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 301 9 427 8 460 9 068 8 923 7 005 7 080 6 325 3 496 2 671
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 740 4 242 3 802 4 506 4 887 3 712 3 942 3 595 2 478 2 447
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 200 900 200 1 125
Omsättning 26 560 23 582 24 364 23 278 23 497 23 790 21 518 19 473 12 258 10 382
Nyckeltal
Antal anställda 28 28 27 28 23 24 23 22 15 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 948 839 902 831 1 018 991 936 885 810 865
Personalkostnader per anställd (tkr) 493 507 496 506 662 567 615 577 575 604
Rörelseresultat, EBITDA 7 544 5 402 6 334 4 518 3 753 5 067 3 105 2 305 540 1 459
Nettoomsättningförändring 13,08% -3,61% 4,67% -0,55% -1,61% 10,56% 10,50% 60,30% 17,01% -%
Du Pont-modellen 67,32% 47,85% 34,70% 31,31% 32,93% 60,50% 39,27% 34,76% 9,93% 54,36%
Vinstmarginal 28,01% 22,38% 24,83% 18,25% 14,35% 19,52% 12,92% 11,19% 3,33% 13,44%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 96,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,72% 33,02% 31,62% 32,28% 23,46% 10,41% -0,51% 0,88% 0,31% 17,48%
Soliditet 69,38% 69,54% 43,85% 55,80% 58,96% 46,55% 38,62% 26,50% 20,00% 66,41%
Kassalikviditet 341,31% 356,75% 181,41% 233,94% 239,21% 161,03% 97,44% 103,80% 101,23% 357,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...