Visa allt om Skärplinge Begravningsbyrå AB
Visa allt om Skärplinge Begravningsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 459 6 850 6 822 6 070 5 482 4 398 2 224 2 295 2 211 1 567
Övrig omsättning 276 291 249 233 236 204 127 83 121 112
Rörelseresultat (EBIT) 1 507 1 201 1 122 801 656 407 93 162 185 -9
Resultat efter finansnetto 1 510 1 202 1 127 802 609 371 86 158 190 -9
Årets resultat 901 727 713 424 322 187 51 74 136 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 895 956 390 638 962 1 012 423 525 178 182
Omsättningstillgångar 5 720 10 388 2 844 1 735 1 523 1 482 1 034 601 683 543
Tillgångar 8 615 11 344 3 234 2 373 2 485 2 495 1 457 1 126 861 725
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 646 1 946 1 419 906 682 560 573 521 448 311
Obeskattade reserver 1 456 1 106 842 633 411 241 126 115 65 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 456 660 0 120 0 0
Kortfristiga skulder 4 513 8 293 974 834 936 1 034 758 369 350 348
Skulder och eget kapital 8 615 11 344 3 234 2 373 2 485 2 495 1 457 1 126 861 725
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 610 603 572 561 517
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 88 88 88 88
Löner till övriga anställda 1 823 1 749 1 813 1 543 1 416 411 66 74 86 58
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 959 606 617 531 484 373 261 261 246 219
Utdelning till aktieägare 400 200 200 200 200 200 200 0 0 0
Omsättning 7 735 7 141 7 071 6 303 5 718 4 602 2 351 2 378 2 332 1 679
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 4 4 4 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 492 1 370 1 364 1 518 1 371 1 100 1 112 1 148 1 106 784
Personalkostnader per anställd (tkr) 572 485 497 530 489 371 490 469 461 416
Rörelseresultat, EBITDA 1 568 1 435 1 370 1 125 958 682 195 253 205 10
Nettoomsättningförändring 8,89% 0,41% 12,39% 10,73% 24,65% 97,75% -3,09% 3,80% 41,10% -%
Du Pont-modellen 17,53% 10,60% 34,88% 34,09% 26,64% 16,35% 6,45% 14,74% 22,18% -1,10%
Vinstmarginal 20,24% 17,56% 16,53% 13,33% 12,08% 9,28% 4,23% 7,23% 8,64% -0,51%
Bruttovinstmarginal 67,03% 64,55% 65,90% 63,26% 62,08% 56,96% 60,39% 62,14% 60,06% 62,48%
Rörelsekapital/omsättning 16,18% 30,58% 27,41% 14,84% 10,71% 10,19% 12,41% 10,11% 15,06% 12,44%
Soliditet 43,90% 24,76% 64,19% 57,84% 39,63% 29,56% 45,70% 53,62% 57,47% 49,35%
Kassalikviditet 125,59% 124,64% 286,04% 197,84% 154,70% 138,78% 132,19% 153,12% 185,71% 144,54%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...