Visa allt om Pergas AB
Visa allt om Pergas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 756 1 542 2 763 1 915 2 477 2 443 207 2 834 3 749 4 063
Övrig omsättning 9 10 1 11 75 165 102 1 132 500 122
Rörelseresultat (EBIT) 38 -121 275 17 -3 33 73 -130 -18 29
Resultat efter finansnetto 6 -127 263 9 -28 0 55 -143 -26 18
Årets resultat 4 -99 263 9 -28 0 55 -143 -26 18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 902 972 482 666 379 534 627 751 1 205 908
Omsättningstillgångar 314 180 533 377 440 517 0 462 598 1 209
Tillgångar 1 216 1 152 1 015 1 044 820 1 051 627 1 214 1 803 2 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 438 434 458 195 186 214 214 918 1 062 1 088
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 263 252 0 179 0 289 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 515 466 558 670 634 548 414 295 742 1 030
Skulder och eget kapital 1 216 1 152 1 015 1 044 820 1 051 627 1 214 1 803 2 117
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 194 0 - 0 0 0 0 429 0 484
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 300 316 280 149 0 0 891 0 1 458
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 82 115 78 64 29 0 0 583 773 738
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 189 0 0 0
Omsättning 1 765 1 552 2 764 1 926 2 552 2 608 309 3 966 4 249 4 185
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 0 0 4 0 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 756 1 542 2 763 1 915 2 477 - - 709 - 813
Personalkostnader per anställd (tkr) 59 104 397 347 194 - - 489 - 544
Rörelseresultat, EBITDA 327 -121 459 206 181 239 300 343 453 579
Nettoomsättningförändring 13,88% -44,19% 44,28% -22,69% 1,39% 1 080,19% -92,70% -24,41% -7,73% -%
Du Pont-modellen 3,12% -10,50% 27,09% 1,63% -0,37% 3,14% 11,64% -10,54% -0,83% 1,42%
Vinstmarginal 2,16% -7,85% 9,95% 0,89% -0,12% 1,35% 35,27% -4,52% -0,40% 0,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,81% 98,77% 100,00% 97,05% 94,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -11,45% -18,55% -0,90% -15,30% -7,83% -1,27% -200,00% 5,89% -3,84% 4,41%
Soliditet 36,02% 37,67% 45,12% 18,68% 22,68% 20,36% 34,13% 75,62% 58,90% 51,39%
Kassalikviditet 60,97% 38,63% 95,52% 56,27% 69,40% 94,34% 0,00% 156,61% 80,59% 117,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...