Visa allt om Anderssons Skogstjänst Järvsö AB
Visa allt om Anderssons Skogstjänst Järvsö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 531 3 504 3 427 3 282 3 456 3 532 2 864 2 491 2 166 2 246
Övrig omsättning 58 563 - 36 54 49 582 - - 51
Rörelseresultat (EBIT) 126 767 118 -64 91 480 836 128 -90 74
Resultat efter finansnetto 82 711 91 -116 16 419 761 83 -148 12
Årets resultat 60 1 167 77 141 223 12 1 55 76
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 839 3 420 1 164 1 805 2 222 2 921 3 285 909 1 392 1 964
Omsättningstillgångar 2 169 1 970 1 561 1 469 1 653 1 617 1 150 891 819 869
Tillgångar 5 008 5 390 2 725 3 274 3 875 4 538 4 436 1 800 2 211 2 833
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 685 625 623 456 504 488 265 253 252 286
Obeskattade reserver 1 736 1 738 1 035 1 164 1 392 1 571 1 461 721 646 874
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 576 2 049 38 487 937 1 386 1 836 163 556 948
Kortfristiga skulder 1 010 979 1 029 1 167 1 042 1 092 874 663 758 724
Skulder och eget kapital 5 008 5 390 2 725 3 274 3 875 4 538 4 436 1 800 2 211 2 833
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 405 367 336 298 304
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 860 845 784 772 730 314 295 280 264 247
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 337 325 312 296 318 321 212 206 177 150
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 125 0 0 0 0 89
Omsättning 3 589 4 067 3 427 3 318 3 510 3 581 3 446 2 491 2 166 2 297
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 177 1 168 1 142 1 094 1 152 1 177 955 830 722 749
Personalkostnader per anställd (tkr) 411 402 373 364 357 352 297 276 248 235
Rörelseresultat, EBITDA 829 1 354 825 613 827 1 151 1 460 704 481 691
Nettoomsättningförändring 0,77% 2,25% 4,42% -5,03% -2,15% 23,32% 14,97% 15,00% -3,56% -%
Du Pont-modellen 2,52% 14,23% 4,33% -1,95% 2,35% 10,58% 18,85% 7,39% -3,89% 2,65%
Vinstmarginal 3,57% 21,89% 3,44% -1,95% 2,63% 13,59% 29,19% 5,34% -3,97% 3,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,82% 28,28% 15,52% 9,20% 17,68% 14,86% 9,64% 9,15% 2,82% 6,46%
Soliditet 40,72% 36,75% 52,49% 40,13% 39,48% 36,27% 30,25% 42,90% 32,43% 32,31%
Kassalikviditet 214,75% 201,23% 151,70% 125,88% 158,64% 148,08% 131,58% 134,39% 108,05% 120,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...