Visa allt om Stockholm Pool & Värme AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 16 144 18 154 15 772 13 501 14 775 13 207 11 837 11 173 12 708 11 543
Övrig omsättning 58 59 161 624 80 2 98 161 123 4
Rörelseresultat (EBIT) -658 1 892 477 601 611 345 480 35 941 528
Resultat efter finansnetto -655 1 896 473 595 600 333 464 -31 897 499
Årets resultat 250 1 106 386 340 433 401 394 143 537 319
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 411 1 493 1 565 1 290 1 283 1 312 1 337 1 374 1 504 1 502
Omsättningstillgångar 6 166 6 640 4 899 4 965 4 491 3 885 3 612 3 905 3 951 3 653
Tillgångar 7 577 8 133 6 465 6 255 5 774 5 197 4 949 5 279 5 455 5 155
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 652 4 482 3 456 3 150 2 889 2 537 2 136 1 741 1 598 2 061
Obeskattade reserver 0 950 480 547 447 447 681 780 1 023 888
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 910 937 954 549 645 793 758 1 049 1 362 584
Kortfristiga skulder 2 014 1 763 1 575 2 010 1 793 1 421 1 374 1 708 1 471 1 621
Skulder och eget kapital 7 577 8 133 6 465 6 255 5 774 5 197 4 949 5 279 5 455 5 155
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 1 546 1 436 1 497 1 522 1 518 1 337 1 200 685
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 354 5 319 3 195 3 055 2 913 2 426 2 268 1 959 2 247 2 579
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 519 1 538 1 322 1 237 1 242 1 119 1 074 1 139 1 237 1 188
Utdelning till aktieägare 80 80 80 80 80 80 0 0 0 1 000
Omsättning 16 202 18 213 15 933 14 125 14 855 13 209 11 935 11 334 12 831 11 547
Nyckeltal
Antal anställda 13 14 12 12 12 12 12 12 13 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 242 1 297 1 314 1 125 1 231 1 101 986 931 978 1 049
Personalkostnader per anställd (tkr) 534 493 509 481 478 425 407 372 367 408
Rörelseresultat, EBITDA -551 1 999 589 649 675 396 554 188 1 123 761
Nettoomsättningförändring -11,07% 15,10% 16,82% -8,62% 11,87% 11,57% 5,94% -12,08% 10,09% -%
Du Pont-modellen -8,64% 23,31% 7,39% 9,67% 10,63% 6,66% 9,94% 1,10% 17,42% 10,32%
Vinstmarginal -4,06% 10,44% 3,03% 4,48% 4,16% 2,62% 4,16% 0,52% 7,48% 4,61%
Bruttovinstmarginal 56,97% 64,48% 59,02% 61,14% 58,69% 61,01% 63,86% 57,79% 61,36% 60,69%
Rörelsekapital/omsättning 25,72% 26,86% 21,08% 21,89% 18,26% 18,66% 18,91% 19,66% 19,52% 17,60%
Soliditet 61,40% 64,22% 58,93% 56,80% 55,74% 55,16% 53,07% 43,62% 42,80% 52,38%
Kassalikviditet 231,63% 269,77% 200,76% 162,64% 179,81% 184,87% 171,54% 176,00% 196,40% 185,50%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...