Visa allt om Stockholm Pool & Värme AB
Visa allt om Stockholm Pool & Värme AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 18 566 16 144 18 154 15 772 13 501 14 775 13 207 11 837 11 173 12 708
Övrig omsättning 144 58 59 161 624 80 2 98 161 123
Rörelseresultat (EBIT) 1 618 -658 1 892 477 601 611 345 480 35 941
Resultat efter finansnetto 1 623 -655 1 896 473 595 600 333 464 -31 897
Årets resultat 953 250 1 106 386 340 433 401 394 143 537
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 399 1 411 1 493 1 565 1 290 1 283 1 312 1 337 1 374 1 504
Omsättningstillgångar 7 367 6 166 6 640 4 899 4 965 4 491 3 885 3 612 3 905 3 951
Tillgångar 8 766 7 577 8 133 6 465 6 255 5 774 5 197 4 949 5 279 5 455
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 526 4 652 4 482 3 456 3 150 2 889 2 537 2 136 1 741 1 598
Obeskattade reserver 400 0 950 480 547 447 447 681 780 1 023
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 679 910 937 954 549 645 793 758 1 049 1 362
Kortfristiga skulder 2 161 2 014 1 763 1 575 2 010 1 793 1 421 1 374 1 708 1 471
Skulder och eget kapital 8 766 7 577 8 133 6 465 6 255 5 774 5 197 4 949 5 279 5 455
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 1 546 1 436 1 497 1 522 1 518 1 337 1 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 727 5 354 5 319 3 195 3 055 2 913 2 426 2 268 1 959 2 247
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 653 1 519 1 538 1 322 1 237 1 242 1 119 1 074 1 139 1 237
Utdelning till aktieägare 0 80 80 80 80 80 80 0 0 0
Omsättning 18 710 16 202 18 213 15 933 14 125 14 855 13 209 11 935 11 334 12 831
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 14 12 12 12 12 12 12 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 428 1 242 1 297 1 314 1 125 1 231 1 101 986 931 978
Personalkostnader per anställd (tkr) 574 534 493 509 481 478 425 407 372 367
Rörelseresultat, EBITDA 1 743 -551 1 999 589 649 675 396 554 188 1 123
Nettoomsättningförändring 15,00% -11,07% 15,10% 16,82% -8,62% 11,87% 11,57% 5,94% -12,08% -%
Du Pont-modellen 18,51% -8,64% 23,31% 7,39% 9,67% 10,63% 6,66% 9,94% 1,10% 17,42%
Vinstmarginal 8,74% -4,06% 10,44% 3,03% 4,48% 4,16% 2,62% 4,16% 0,52% 7,48%
Bruttovinstmarginal 62,24% 56,97% 64,48% 59,02% 61,14% 58,69% 61,01% 63,86% 57,79% 61,36%
Rörelsekapital/omsättning 28,04% 25,72% 26,86% 21,08% 21,89% 18,26% 18,66% 18,91% 19,66% 19,52%
Soliditet 66,60% 61,40% 64,22% 58,93% 56,80% 55,74% 55,16% 53,07% 43,62% 42,80%
Kassalikviditet 263,77% 231,63% 269,77% 200,76% 162,64% 179,81% 184,87% 171,54% 176,00% 196,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...