Visa allt om KERBITO AB
Visa allt om KERBITO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 49 49 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 38 37 -12 -12 -15 -13 -17 -25 -17
Resultat efter finansnetto -12 108 238 -3 5 -6 -2 -5 -16 -11
Årets resultat -12 84 226 -3 3 31 -2 -5 -16 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 386 204 204 204 204 204 204 204
Omsättningstillgångar 190 233 99 33 43 46 48 50 69 81
Tillgångar 190 233 485 237 247 250 251 253 273 285
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 172 184 454 228 231 227 196 198 203 220
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 46 46 46 46
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 17 49 31 9 16 22 9 9 24 20
Skulder och eget kapital 190 233 485 237 247 250 251 253 273 285
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 49 49 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -11 38 37 -12 -12 -15 -13 -17 -25 -17
Nettoomsättningförändring -100,00% 0,00% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% 46,78% 49,07% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% 222,45% 485,71% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 375,51% 138,78% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 90,53% 78,97% 93,61% 96,20% 93,52% 90,80% 91,59% 91,35% 86,49% 88,81%
Kassalikviditet 1 117,65% 475,51% 319,35% 366,67% 268,75% 209,09% 533,33% 555,56% 287,50% 405,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...