Visa allt om NHL i Örkelljunga AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 2 968 7 504 7 492 6 458 3 271 1 710 641 10 386 1 946 16 179
Övrig omsättning 94 41 9 141 - 4 210 38 49 55
Rörelseresultat (EBIT) -922 63 -183 239 -9 -952 -1 352 1 872 -899 7 167
Resultat efter finansnetto -941 76 -212 179 -347 -1 847 -1 337 1 899 -918 7 151
Årets resultat -910 204 -106 359 -419 -1 869 -346 1 257 -82 3 771
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 105 105 204 393 730 990 1 159 581 854
Omsättningstillgångar 2 004 3 070 3 106 2 864 2 480 2 691 4 155 8 299 6 306 11 759
Tillgångar 2 109 3 175 3 211 3 068 2 873 3 421 5 146 9 458 6 887 12 614
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 655 2 732 2 528 2 634 2 275 2 694 4 683 5 210 4 103 4 186
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 133 211 1 202 1 116 1 973
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 454 443 683 434 598 594 252 3 047 1 668 6 455
Skulder och eget kapital 2 109 3 175 3 211 3 068 2 873 3 421 5 146 9 458 6 887 12 614
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 128 598 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 1 802 1 764 2 203 1 483 584 440 584 428 138 778
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 697 556 721 470 199 335 224 170 59 282
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 180 0 150 0
Omsättning 3 062 7 545 7 501 6 599 3 271 1 714 851 10 424 1 995 16 234
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 2 3 2 2 1 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 742 1 876 1 873 1 615 1 636 570 321 5 193 1 946 3 236
Personalkostnader per anställd (tkr) 624 571 654 436 455 450 407 346 272 245
Rörelseresultat, EBITDA -922 63 -85 428 329 -692 -1 096 2 101 -782 7 307
Nettoomsättningförändring -60,45% 0,16% 16,01% 97,43% 91,29% 166,77% -93,83% 433,71% -87,97% -%
Du Pont-modellen -43,67% 2,43% -4,80% 9,16% 0,24% -27,27% -22,19% 20,18% -12,07% 56,96%
Vinstmarginal -31,03% 1,03% -2,06% 4,35% 0,21% -54,56% -178,16% 18,38% -42,70% 44,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 52,22% 35,01% 32,34% 37,63% 57,54% 122,63% 608,89% 50,57% 238,34% 32,78%
Soliditet 78,47% 86,05% 78,73% 85,85% 79,19% 81,61% 93,95% 64,24% 71,24% 44,45%
Kassalikviditet 441,41% 693,00% 454,76% 659,91% 414,72% 453,03% 1 648,81% 272,37% 378,06% 182,17%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...