Visa allt om IBAG Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 188 5 395 7 292 4 717 4 969 8 692 4 093 8 336 8 943 11 155
Övrig omsättning 208 161 38 94 59 16 129 210 160 455
Rörelseresultat (EBIT) -1 247 751 535 358 342 -152 1 277 976 -12
Resultat efter finansnetto -41 187 685 469 308 339 -154 1 258 442 -787
Årets resultat 4 54 369 261 219 261 -93 1 281 339 -532
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 601 1 711 1 763 1 506 1 709 360 108 254 371 880
Omsättningstillgångar 2 734 2 583 2 368 4 790 2 589 2 055 1 856 2 662 2 176 4 904
Tillgångar 4 335 4 293 4 131 6 295 4 298 2 416 1 964 2 916 2 547 5 784
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 321 2 317 2 263 2 394 2 233 2 014 1 754 1 997 936 597
Obeskattade reserver 449 499 389 184 72 64 0 61 83 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 890 926 962 998 1 034 0 0 3 66 597
Kortfristiga skulder 675 551 518 2 720 960 338 211 855 1 462 4 591
Skulder och eget kapital 4 335 4 293 4 131 6 295 4 298 2 416 1 964 2 916 2 547 5 784
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 729 369 432 360 915
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 759 873 797 749 722 0 304 521 927 1 529
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 449 464 458 458 451 450 397 429 570 1 115
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 0 0 150 0 0
Omsättning 4 396 5 556 7 330 4 811 5 028 8 708 4 222 8 546 9 103 11 610
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 3 4 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 094 2 698 3 646 2 359 2 485 4 346 2 047 2 779 2 236 1 594
Personalkostnader per anställd (tkr) 617 677 639 612 611 632 543 455 523 524
Rörelseresultat, EBITDA 164 395 899 641 515 450 -95 1 390 1 124 113
Nettoomsättningförändring -22,37% -26,01% 54,59% -5,07% -42,83% 112,36% -50,90% -6,79% -19,83% -%
Du Pont-modellen -0,02% 5,75% 18,18% 8,53% 8,45% 14,16% -7,69% 43,79% 38,32% -10,55%
Vinstmarginal -0,02% 4,58% 10,30% 11,38% 7,31% 3,93% -3,69% 15,32% 10,91% -5,47%
Bruttovinstmarginal 44,05% 40,46% 38,81% 53,00% 48,16% 28,34% 39,09% 54,63% 37,67% 46,21%
Rörelsekapital/omsättning 49,16% 37,66% 25,37% 43,88% 32,78% 19,75% 40,19% 21,68% 7,98% 2,81%
Soliditet 61,62% 63,04% 62,13% 40,18% 53,19% 85,31% 89,31% 69,99% 39,10% 10,32%
Kassalikviditet 387,56% 450,45% 420,66% 125,26% 240,21% 570,12% 806,16% 297,31% 125,58% 98,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...