Visa allt om Tors Plåt & Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 599 1 639 1 300 1 605 1 594 1 185 1 329 1 634 1 662 1 704
Övrig omsättning - 11 - - 3 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 141 159 213 278 77 105 204 3 168 175
Resultat efter finansnetto 142 159 199 281 93 108 208 35 240 177
Årets resultat 111 94 143 146 48 57 113 18 143 128
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 469 451 433 188 217 198 182 168 75 117
Omsättningstillgångar 1 391 1 218 1 255 1 546 1 258 1 036 1 155 1 153 1 066 1 047
Tillgångar 1 860 1 669 1 688 1 734 1 475 1 234 1 337 1 321 1 140 1 164
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 083 1 073 1 079 1 035 889 902 845 732 714 592
Obeskattade reserver 299 302 267 260 185 159 132 79 69 29
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 478 295 343 439 401 173 360 511 357 542
Skulder och eget kapital 1 860 1 669 1 688 1 734 1 475 1 234 1 337 1 321 1 140 1 164
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 374 386 657 542 464
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 84 148 - -
Löner till övriga anställda 588 204 378 504 638 0 3 0 1 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 215 216 173 201 249 177 170 248 208 182
Utdelning till aktieägare 100 100 100 100 0 60 0 0 0 22
Omsättning 1 599 1 650 1 300 1 605 1 597 1 185 1 329 1 634 1 662 1 704
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 800 820 650 803 797 593 665 817 831 852
Personalkostnader per anställd (tkr) 422 368 285 358 447 277 282 453 376 333
Rörelseresultat, EBITDA 141 159 213 278 77 107 210 9 200 229
Nettoomsättningförändring -2,44% 26,08% -19,00% 0,69% 34,51% -10,84% -18,67% -1,68% -2,46% -%
Du Pont-modellen 7,80% 9,71% 13,21% 17,01% 6,51% 8,83% 15,71% 2,80% 21,32% 15,38%
Vinstmarginal 9,07% 9,88% 17,15% 18,38% 6,02% 9,20% 15,80% 2,26% 14,62% 10,50%
Bruttovinstmarginal 75,23% 66,63% 78,46% 77,26% 76,66% 78,14% 76,15% 72,89% 70,22% 66,26%
Rörelsekapital/omsättning 57,10% 56,31% 70,15% 68,97% 53,76% 72,83% 59,82% 39,29% 42,66% 29,64%
Soliditet 70,76% 78,40% 76,26% 70,74% 69,51% 82,59% 70,48% 59,72% 66,99% 52,65%
Kassalikviditet 291,00% 412,88% 365,89% 352,16% 313,72% 598,84% 320,83% 225,64% 298,60% 193,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...