Visa allt om STATTE Fastighets AB
Visa allt om STATTE Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 771 2 725 2 970 3 148 3 564 3 286 3 898 3 959 3 953 3 647
Övrig omsättning 187 270 - - 1 17 29 52 65 126
Rörelseresultat (EBIT) -826 445 -146 1 074 1 394 568 1 724 1 815 1 877 1 222
Resultat efter finansnetto -1 493 168 -504 510 998 366 1 472 888 1 048 687
Årets resultat 157 131 26 81 0 268 1 082 496 754 896
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 268 20 316 20 466 20 927 21 390 21 854 22 319 22 787 23 257 23 713
Omsättningstillgångar 4 921 2 485 2 215 2 484 2 333 2 233 2 152 1 306 1 191 1 345
Tillgångar 45 190 22 801 22 681 23 411 23 723 24 088 24 471 24 092 24 448 25 059
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 582 1 425 1 293 1 267 1 187 1 186 1 919 3 836 3 340 2 585
Obeskattade reserver 0 0 0 236 200 200 200 200 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 38 063 16 063 16 063 15 292 15 549 16 320 17 091 17 862 18 633 19 503
Kortfristiga skulder 5 545 5 314 5 325 6 616 6 787 6 381 5 261 2 194 2 475 2 970
Skulder och eget kapital 45 190 22 801 22 681 23 411 23 723 24 088 24 471 24 092 24 448 25 059
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 40 48 44
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 388 136 249 132 127 134 126 136 93 94
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - 0 - -
Sociala kostnader 105 27 57 41 40 42 40 71 57 51
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 000 3 000 0 0
Omsättning 3 958 2 995 2 970 3 148 3 565 3 303 3 927 4 011 4 018 3 773
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 886 1 363 1 485 3 148 3 564 3 286 3 898 3 959 3 953 3 647
Personalkostnader per anställd (tkr) 248 82 153 173 166 176 166 247 198 189
Rörelseresultat, EBITDA -225 906 315 1 536 1 859 1 033 2 192 2 286 2 350 1 664
Nettoomsättningförändring 38,39% -8,25% -5,65% -11,67% 8,46% -15,70% -1,54% 0,15% 8,39% -%
Du Pont-modellen -1,83% 1,99% -0,58% 4,88% 5,94% 2,37% 7,05% 7,55% 7,68% 4,97%
Vinstmarginal -21,88% 16,66% -4,44% 36,28% 39,51% 17,38% 44,23% 45,92% 47,48% 34,17%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -16,55% -103,82% -104,71% -131,26% -124,97% -126,23% -79,76% -22,43% -32,48% -44,56%
Soliditet 3,50% 6,25% 5,70% 6,15% 5,62% 5,54% 8,44% 16,52% 13,66% 10,32%
Kassalikviditet 88,75% 46,76% 41,60% 37,55% 34,37% 34,99% 40,90% 59,53% 48,12% 45,29%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...