Visa allt om Kraftkällan i Mariestad AB
Visa allt om Kraftkällan i Mariestad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 613 4 487 5 011 4 325 4 309 4 559 4 821 5 353 5 951 6 065
Övrig omsättning 26 72 - - - 84 50 24 5 -
Rörelseresultat (EBIT) 422 105 36 20 150 -15 28 95 84 -21
Resultat efter finansnetto 419 76 1 -18 106 -55 -22 24 5 -134
Årets resultat 219 57 0 -18 62 -57 -33 3 -12 -37
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 376 408 584 632 645 774 847 1 056 1 223 1 454
Omsättningstillgångar 802 401 397 406 429 477 342 405 393 537
Tillgångar 1 178 809 981 1 038 1 074 1 251 1 189 1 462 1 617 1 990
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 368 150 92 93 60 -2 55 88 85 97
Obeskattade reserver 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 101 180 183 457 676 485 692 730 867
Kortfristiga skulder 674 559 708 762 556 576 649 681 801 1 026
Skulder och eget kapital 1 178 809 981 1 038 1 074 1 251 1 189 1 462 1 617 1 990
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 625 670 546 490 453
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 343 1 282 1 684 1 395 1 446 843 801 1 040 1 277 1 438
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 472 482 603 518 513 539 533 625 686 692
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 639 4 559 5 011 4 325 4 309 4 643 4 871 5 377 5 956 6 065
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 6 6 6 6 6 8 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 153 1 122 835 721 718 760 804 669 595 674
Personalkostnader per anställd (tkr) 475 451 404 346 335 353 345 286 256 297
Rörelseresultat, EBITDA 613 311 244 192 315 177 264 331 325 212
Nettoomsättningförändring 2,81% -10,46% 15,86% 0,37% -5,48% -5,43% -9,94% -10,05% -1,88% -%
Du Pont-modellen 35,82% 12,98% 3,67% 1,93% 13,97% -1,20% 2,35% 6,57% 5,26% -1,06%
Vinstmarginal 9,15% 2,34% 0,72% 0,46% 3,48% -0,33% 0,58% 1,79% 1,43% -0,35%
Bruttovinstmarginal 96,84% 92,38% 95,37% 95,45% 96,54% 94,14% 92,95% 89,07% 84,57% 86,30%
Rörelsekapital/omsättning 2,77% -3,52% -6,21% -8,23% -2,95% -2,17% -6,37% -5,16% -6,86% -8,06%
Soliditet 40,11% 18,54% 9,38% 8,96% 5,59% -0,16% 4,63% 6,02% 5,26% 4,87%
Kassalikviditet 113,35% 69,77% 50,42% 46,98% 67,45% 76,91% 40,68% 45,81% 34,33% 37,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...