Visa allt om Obligo Real Estate AB
Visa allt om Obligo Real Estate AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 39 593 41 664 95 900 107 949 100 244 104 706 108 460 37 514 58 627 57 512
Övrig omsättning - - - - - 167 463 1 382 - -
Rörelseresultat (EBIT) 12 609 14 330 6 285 -27 370 -78 972 -71 919 -6 038 -1 607 7 175 19 847
Resultat efter finansnetto 14 342 13 888 6 803 -28 309 -79 455 -72 238 -5 740 -956 7 369 19 861
Årets resultat 11 240 10 819 5 230 -31 511 -79 455 -52 653 -5 740 -956 5 306 14 298
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 639 12 018 15 559 17 984 22 282 23 618 5 090 570 1 197 1 825
Omsättningstillgångar 26 638 40 629 28 889 31 252 28 021 51 814 38 034 48 352 36 161 26 713
Tillgångar 35 277 52 646 44 448 49 236 50 303 75 432 43 124 48 921 37 358 28 538
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 099 18 662 7 872 2 079 -12 536 35 507 11 537 17 277 19 025 13 720
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 178 33 984 36 576 47 157 62 839 39 924 31 587 31 644 18 333 14 818
Skulder och eget kapital 35 277 52 646 44 448 49 236 50 303 75 432 43 124 48 921 37 358 28 538
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 952 2 052 3 443 1 701 1 770 1 697 1 434 8 510 2 552 1 975
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 8 396 6 972 28 786 55 221 81 343 57 031 42 882 18 051 25 994 17 627
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 3 642 4 128 12 595 18 741 28 497 24 190 19 449 14 472 10 584 7 458
Utdelning till aktieägare 15 000 0 0 0 0 0 0 0 18 500 0
Omsättning 39 593 41 664 95 900 107 949 100 244 104 873 108 923 38 896 58 627 57 512
Nyckeltal
Antal anställda 17 19 59 78 109 104 74 20 17 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 329 2 193 1 625 1 384 920 1 007 1 466 1 876 3 449 3 383
Personalkostnader per anställd (tkr) 899 712 807 969 1 023 862 935 1 459 2 407 1 653
Rörelseresultat, EBITDA 12 886 14 782 7 424 -26 030 -77 637 -70 589 -4 995 -979 7 803 20 463
Nettoomsättningförändring -4,97% -56,55% -11,16% 7,69% -4,26% -3,46% 189,12% -36,01% 1,94% -%
Du Pont-modellen 43,17% 28,29% 18,17% -54,28% -155,19% -94,19% -11,91% 1,43% 21,35% 73,18%
Vinstmarginal 38,46% 35,74% 8,42% -24,76% -77,87% -67,86% -4,74% 1,86% 13,61% 36,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 46,62% 15,95% -8,02% -14,73% -34,73% 11,36% 5,94% 44,54% 30,41% 20,68%
Soliditet 76,82% 35,45% 17,71% 4,22% -24,92% 47,07% 26,75% 35,32% 50,93% 48,08%
Kassalikviditet 325,73% 119,55% 78,98% 66,27% 44,59% 129,78% 120,41% 152,80% 197,25% 180,27%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...