Visa allt om Try another way AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 14 119 184 218 145
Övrig omsättning - - - - 11 - 188 - 38 137
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -1 8 -42 -5 -109 -364 -885
Resultat efter finansnetto 19 17 -15 45 -25 87 476 -542 -477 -995
Årets resultat 19 17 -15 45 -23 91 470 -542 -92 -42
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 103 105 438 421 420
Omsättningstillgångar 226 358 504 670 769 914 1 435 1 219 2 943 3 618
Tillgångar 226 358 504 670 769 1 017 1 540 1 657 3 365 4 038
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 225 358 493 659 758 908 944 595 1 237 1 479
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 2 6 0 0 385
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 3 3 3 3 476 995 2 024 1 935
Kortfristiga skulder 0 0 8 8 8 104 113 68 105 239
Skulder och eget kapital 226 358 504 670 769 1 017 1 540 1 657 3 365 4 038
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 0 68 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - 0 0 0 68 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - 0 0 0 40 234
Utdelning till aktieägare 105 152 156 152 144 127 127 120 100 150
Omsättning 0 0 0 0 11 14 307 184 256 282
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - 0 0 0 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 109 145
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 101 633
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -1 8 -39 3 10 -268 -819
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -88,24% -35,33% -15,60% 50,34% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 8,55% 31,36% -5,73% -10,40% -21,45%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 621,43% 405,88% -51,63% -160,55% -597,24%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00% 33,61% 100,00% 99,54% 99,31%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 5 785,71% 1 110,92% 625,54% 1 301,83% 2 330,34%
Soliditet 99,56% 100,00% 97,82% 98,36% 98,57% 89,43% 61,59% 35,91% 36,76% 43,49%
Kassalikviditet -% -% 6 300,00% 8 375,00% 9 612,50% 878,85% 1 269,91% 1 792,65% 2 802,86% 1 513,81%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...