Visa allt om Advanced Manufacturing Systems, Sweden AB
Visa allt om Advanced Manufacturing Systems, Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 107 130 178 484 1 741 1 630 2 506 1 775 2 968 3 155
Övrig omsättning - 216 - 41 172 17 - 90 55 6
Rörelseresultat (EBIT) 61 277 -52 -22 402 127 66 130 273 810
Resultat efter finansnetto 71 204 -49 -6 363 78 52 131 165 794
Årets resultat 56 195 0 2 208 158 12 92 1 414
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 197 202 206 210 214 203 212 251
Omsättningstillgångar 481 446 339 503 1 041 734 870 787 868 1 444
Tillgångar 481 446 536 704 1 247 944 1 084 990 1 079 1 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 408 352 157 308 456 391 369 638 665 764
Obeskattade reserver 58 58 58 118 128 40 199 249 249 209
Avsättningar (tkr) 0 0 242 242 242 242 242 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 15 36 78 37 421 271 274 104 164 721
Skulder och eget kapital 481 446 536 704 1 247 944 1 084 990 1 079 1 695
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 431 435 344 438 336 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 15 36 15 145 160 38 11 21 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 33 43 212 195 382 165 139 257
Utdelning till aktieägare 150 0 0 150 150 143 136 280 120 100
Omsättning 107 346 178 525 1 913 1 647 2 506 1 865 3 023 3 161
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 2 2 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 130 178 484 871 815 2 506 1 775 2 968 1 578
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 80 71 426 426 718 635 535 460
Rörelseresultat, EBITDA 61 280 -48 -18 406 134 81 146 291 828
Nettoomsättningförändring -17,69% -26,97% -63,22% -72,20% 6,81% -34,96% 41,18% -40,20% -5,93% -%
Du Pont-modellen 14,76% 62,33% -9,33% -0,85% 34,48% 14,19% 7,56% 13,94% 21,87% 48,02%
Vinstmarginal 66,36% 213,85% -28,09% -1,24% 24,70% 8,22% 3,27% 7,77% 7,95% 25,80%
Bruttovinstmarginal 85,98% 89,23% 69,66% 70,87% 85,58% 80,49% 54,31% 59,15% 53,87% 76,32%
Rörelsekapital/omsättning 435,51% 315,38% 146,63% 96,28% 35,61% 28,40% 23,78% 38,48% 23,72% 22,92%
Soliditet 94,23% 89,07% 37,73% 56,10% 44,13% 44,54% 47,57% 82,55% 78,25% 53,95%
Kassalikviditet 3 206,67% 1 238,89% 434,62% 1 359,46% 247,27% 270,85% 317,52% 756,73% 529,27% 200,28%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...