Visa allt om Advanced Manufacturing Systems, Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 130 178 484 1 741 1 630 2 506 1 775 2 968 3 155 2 707
Övrig omsättning 216 - 41 172 17 - 90 55 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 277 -52 -22 402 127 66 130 273 810 460
Resultat efter finansnetto 204 -49 -6 363 78 52 131 165 794 459
Årets resultat 195 0 2 208 158 12 92 1 414 324
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 197 202 206 210 214 203 212 251 76
Omsättningstillgångar 446 339 503 1 041 734 870 787 868 1 444 1 186
Tillgångar 446 536 704 1 247 944 1 084 990 1 079 1 695 1 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 352 157 308 456 391 369 638 665 764 482
Obeskattade reserver 58 58 118 128 40 199 249 249 209 5
Avsättningar (tkr) 0 242 242 242 242 242 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 36 78 37 421 271 274 104 164 721 775
Skulder och eget kapital 446 536 704 1 247 944 1 084 990 1 079 1 695 1 262
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 431 435 344 438 336 295 259
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 15 36 15 145 160 38 11 21 273 243
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 33 43 212 195 382 165 139 257 237
Utdelning till aktieägare 0 0 150 150 143 136 280 120 100 132
Omsättning 346 178 525 1 913 1 647 2 506 1 865 3 023 3 161 2 707
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 130 178 484 871 815 2 506 1 775 2 968 1 578 1 354
Personalkostnader per anställd (tkr) - 80 71 426 426 718 635 535 460 394
Rörelseresultat, EBITDA 280 -48 -18 406 134 81 146 291 828 569
Nettoomsättningförändring -26,97% -63,22% -72,20% 6,81% -34,96% 41,18% -40,20% -5,93% 16,55% -%
Du Pont-modellen 62,33% -9,33% -0,85% 34,48% 14,19% 7,56% 13,94% 21,87% 48,02% 36,53%
Vinstmarginal 213,85% -28,09% -1,24% 24,70% 8,22% 3,27% 7,77% 7,95% 25,80% 17,03%
Bruttovinstmarginal 89,23% 69,66% 70,87% 85,58% 80,49% 54,31% 59,15% 53,87% 76,32% 71,52%
Rörelsekapital/omsättning 315,38% 146,63% 96,28% 35,61% 28,40% 23,78% 38,48% 23,72% 22,92% 15,18%
Soliditet 89,07% 37,73% 56,10% 44,13% 44,54% 47,57% 82,55% 78,25% 53,95% 38,48%
Kassalikviditet 1 238,89% 434,62% 1 359,46% 247,27% 270,85% 317,52% 756,73% 529,27% 200,28% 153,03%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...