Visa allt om Gästrike Fastigheter AB
Visa allt om Gästrike Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 33 117 33 285 31 913 28 421 26 607 18 651 10 881 5 506 540 967
Övrig omsättning 66 1 120 217 414 39 429 - 191 25 -
Rörelseresultat (EBIT) 7 955 11 632 11 368 8 570 9 051 6 399 3 186 1 191 -260 351
Resultat efter finansnetto 2 450 5 654 3 995 16 117 11 136 -4 451 -3 851 12 689 23 715 531
Årets resultat 7 870 15 389 6 029 16 995 12 089 -3 060 -2 993 12 596 24 291 1 689
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 351 365 312 772 290 229 283 075 268 453 237 772 133 358 136 117 50 861 28 592
Omsättningstillgångar 77 670 62 642 31 197 31 052 20 678 744 6 463 9 497 12 269 245
Tillgångar 429 034 375 414 321 426 314 127 289 131 238 516 139 821 145 614 63 131 28 838
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 109 846 101 976 86 587 81 301 58 936 43 486 43 286 44 335 33 899 9 608
Obeskattade reserver 1 244 1 244 0 1 717 1 446 1 749 1 957 2 060 2 149 2 149
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 237 972 239 524 205 934 214 015 206 406 162 343 84 442 82 030 3 735 3 835
Kortfristiga skulder 79 972 32 671 28 905 17 094 22 343 30 938 10 135 17 189 23 348 13 245
Skulder och eget kapital 429 034 375 414 321 426 314 127 289 131 238 516 139 821 145 614 63 131 28 838
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - 253 253 0 265 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 580 1 557 762 550 0 0 0 214 78 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 642 780 515 564 35 25 152 391 28 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 33 183 34 405 32 130 28 835 26 646 19 080 10 881 5 697 565 967
Nyckeltal
Antal anställda 3 5 0 - 1 1 1 2 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 039 6 657 - - 26 607 18 651 10 881 2 753 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 337 478 - - 461 435 155 350 - -
Rörelseresultat, EBITDA 11 765 15 443 15 183 12 425 12 644 8 818 4 702 2 040 -149 456
Nettoomsättningförändring -0,50% 4,30% 12,29% 6,82% 42,66% 71,41% 97,62% 919,63% -44,16% -%
Du Pont-modellen 4,07% 6,27% 6,30% 9,73% 8,45% 3,05% 1,59% 10,50% 37,85% 2,26%
Vinstmarginal 52,68% 70,68% 63,47% 107,50% 91,78% 39,02% 20,49% 277,79% 4 425,56% 67,32%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -6,95% 90,04% 7,18% 49,11% -6,26% -161,89% -33,75% -139,70% -2 051,67% -1 344,36%
Soliditet 25,83% 27,42% 26,94% 26,28% 20,75% 18,77% 31,97% 31,47% 56,15% 38,68%
Kassalikviditet 96,70% 190,70% 106,76% 179,68% 92,55% 2,40% 63,77% 55,25% 52,55% 1,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...