Visa allt om Rekryteringsbolaget Annette Gille AB
Visa allt om Rekryteringsbolaget Annette Gille AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 854 435 2 577 2 881 5 291 1 500 1 339 213 1 180 1 709
Övrig omsättning 2 - - - - 35 4 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -169 -176 405 489 482 6 168 -341 62 63
Resultat efter finansnetto -170 -178 403 490 458 5 168 -340 61 63
Årets resultat -20 8 218 251 272 8 165 -301 23 39
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 24 24 28 35 33 80 59 88 94
Omsättningstillgångar 956 1 354 2 129 2 043 2 153 949 627 288 718 1 006
Tillgångar 978 1 378 2 153 2 071 2 188 982 707 347 806 1 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 404 424 1 017 799 547 275 267 102 402 468
Obeskattade reserver 0 150 348 235 102 0 3 0 40 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 574 804 790 1 037 1 538 706 437 245 364 612
Skulder och eget kapital 978 1 378 2 153 2 071 2 188 982 707 347 806 1 100
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 423 360 633 328 68 0 19 369
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 254 0 284 218 599 134 214 48 127 182
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 170 134 347 307 637 101 203 124 172 296
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
Omsättning 856 435 2 577 2 881 5 291 1 535 1 343 213 1 180 1 709
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 427 218 1 289 1 441 2 646 750 670 107 393 855
Personalkostnader per anställd (tkr) 230 82 572 476 963 396 288 97 134 511
Rörelseresultat, EBITDA -167 -176 409 496 492 18 198 -312 99 96
Nettoomsättningförändring 96,32% -83,12% -10,55% -45,55% 252,73% 12,02% 528,64% -81,95% -30,95% -%
Du Pont-modellen -17,28% -12,77% 18,95% 23,90% 22,17% 0,61% 23,76% -97,41% 8,06% 5,73%
Vinstmarginal -19,79% -40,46% 15,83% 17,18% 9,17% 0,40% 12,55% -158,69% 5,51% 3,69%
Bruttovinstmarginal 70,84% 79,31% 95,54% 97,50% 97,03% 75,40% 88,05% 95,31% 74,41% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,73% 126,44% 51,96% 34,92% 11,62% 16,20% 14,19% 20,19% 30,00% 23,05%
Soliditet 41,31% 39,26% 59,84% 46,94% 28,44% 28,00% 38,08% 29,39% 53,45% 43,85%
Kassalikviditet 166,55% 168,41% 269,49% 197,01% 139,99% 134,42% 143,48% 117,55% 197,25% 164,38%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...