Visa allt om Henrik Berggren Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 3 497 3 703 3 697 3 507 3 638 3 694 4 941 4 351 4 208 4 692
Övrig omsättning - - - 65 - 490 7 34 103 578
Rörelseresultat (EBIT) 137 183 120 -74 237 746 228 -86 -85 836
Resultat efter finansnetto 123 139 44 -188 104 629 106 -280 -293 727
Årets resultat 515 0 2 0 77 103 -1 0 -2 11
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 626 1 372 1 900 2 612 3 319 4 045 1 776 2 748 3 793 4 841
Omsättningstillgångar 1 164 957 809 694 871 995 1 217 1 002 868 2 159
Tillgångar 1 790 2 329 2 709 3 306 4 191 5 041 2 993 3 749 4 661 7 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 724 209 209 206 207 229 276 277 277 329
Obeskattade reserver 473 1 011 872 831 1 019 1 019 530 423 703 996
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 82 110 400 1 000 1 800 2 600 844 1 678 1 293 3 116
Kortfristiga skulder 510 998 1 228 1 269 1 165 1 192 1 342 1 370 2 388 2 559
Skulder och eget kapital 1 790 2 329 2 709 3 306 4 191 5 041 2 993 3 749 4 661 7 000
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 360 306 360 360 360 367 410 360 330 318
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 279 285 285 275 272 320 512 501 518 529
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 315 300 316 311 308 318 343 347 327 324
Utdelning till aktieägare 200 0 0 0 0 100 150 0 0 50
Omsättning 3 497 3 703 3 697 3 572 3 638 4 184 4 948 4 385 4 311 5 270
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 749 1 852 1 849 1 754 1 819 1 847 1 647 1 450 1 403 1 564
Personalkostnader per anställd (tkr) 542 511 556 552 551 583 497 479 468 472
Rörelseresultat, EBITDA 898 941 832 646 963 1 485 1 199 1 001 1 005 2 103
Nettoomsättningförändring -5,56% 0,16% 5,42% -3,60% -1,52% -25,24% 13,56% 3,40% -10,32% -%
Du Pont-modellen 7,71% 7,90% 4,47% -2,06% 5,70% 14,82% 7,65% -2,24% -1,80% 11,94%
Vinstmarginal 3,95% 4,97% 3,27% -1,94% 6,57% 20,22% 4,63% -1,93% -2,00% 17,82%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,70% -1,11% -11,33% -16,40% -8,08% -5,33% -2,53% -8,46% -36,12% -8,53%
Soliditet 61,06% 42,83% 31,44% 24,76% 22,86% 19,44% 21,97% 15,51% 16,80% 14,94%
Kassalikviditet 228,24% 95,89% 61,97% 44,92% 64,29% 71,14% 80,48% 60,58% 32,20% 81,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...