Visa allt om Henrik Berggren Maskin AB
Visa allt om Henrik Berggren Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 864 3 497 3 703 3 697 3 507 3 638 3 694 4 941 4 351 4 208
Övrig omsättning 74 - - - 65 - 490 7 34 103
Rörelseresultat (EBIT) -210 137 183 120 -74 237 746 228 -86 -85
Resultat efter finansnetto -216 123 139 44 -188 104 629 106 -280 -293
Årets resultat 198 515 0 2 0 77 103 -1 0 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 133 626 1 372 1 900 2 612 3 319 4 045 1 776 2 748 3 793
Omsättningstillgångar 1 122 1 164 957 809 694 871 995 1 217 1 002 868
Tillgångar 1 255 1 790 2 329 2 709 3 306 4 191 5 041 2 993 3 749 4 661
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 722 724 209 209 206 207 229 276 277 277
Obeskattade reserver 0 473 1 011 872 831 1 019 1 019 530 423 703
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 54 82 110 400 1 000 1 800 2 600 844 1 678 1 293
Kortfristiga skulder 478 510 998 1 228 1 269 1 165 1 192 1 342 1 370 2 388
Skulder och eget kapital 1 255 1 790 2 329 2 709 3 306 4 191 5 041 2 993 3 749 4 661
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 360 360 306 360 360 360 367 410 360 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 300 279 285 285 275 272 320 512 501 518
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 230 315 300 316 311 308 318 343 347 327
Utdelning till aktieägare 300 200 0 0 0 0 100 150 0 0
Omsättning 2 938 3 497 3 703 3 697 3 572 3 638 4 184 4 948 4 385 4 311
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 432 1 749 1 852 1 849 1 754 1 819 1 847 1 647 1 450 1 403
Personalkostnader per anställd (tkr) 567 542 511 556 552 551 583 497 479 468
Rörelseresultat, EBITDA 323 898 941 832 646 963 1 485 1 199 1 001 1 005
Nettoomsättningförändring -18,10% -5,56% 0,16% 5,42% -3,60% -1,52% -25,24% 13,56% 3,40% -%
Du Pont-modellen -16,73% 7,71% 7,90% 4,47% -2,06% 5,70% 14,82% 7,65% -2,24% -1,80%
Vinstmarginal -7,33% 3,95% 4,97% 3,27% -1,94% 6,57% 20,22% 4,63% -1,93% -2,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,49% 18,70% -1,11% -11,33% -16,40% -8,08% -5,33% -2,53% -8,46% -36,12%
Soliditet 57,53% 61,06% 42,83% 31,44% 24,76% 22,86% 19,44% 21,97% 15,51% 16,80%
Kassalikviditet 234,73% 228,24% 95,89% 61,97% 44,92% 64,29% 71,14% 80,48% 60,58% 32,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...