Visa allt om Dala Traversservice Aktiebolag
Visa allt om Dala Traversservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 166 1 909 1 641 1 783 1 480 1 440 873 1 697 2 365 2 247
Övrig omsättning - - - 5 - - 29 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -171 315 24 93 54 10 -158 82 174 158
Resultat efter finansnetto -171 316 25 92 56 10 -158 83 174 157
Årets resultat -63 179 19 54 60 6 -104 58 109 110
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 128 141 155 169 143 158 192 229 268 309
Omsättningstillgångar 588 853 600 521 435 358 310 543 532 383
Tillgångar 716 994 755 690 578 516 502 772 800 692
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 580 643 464 444 390 331 324 429 459 380
Obeskattade reserver 0 108 25 25 0 0 0 54 54 34
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 136 243 266 220 188 185 177 290 286 277
Skulder och eget kapital 716 994 755 690 578 516 502 772 800 692
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 316 202 275 281 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 519 781 655 628 650 299 201 377 607 658
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 258 284 276 294 283 317 225 302 371 360
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 15 89 0
Omsättning 1 166 1 909 1 641 1 788 1 480 1 440 902 1 697 2 365 2 247
Nyckeltal
Antal anställda 3 4 4 3 3 3 2 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 389 477 410 594 493 480 437 566 591 562
Personalkostnader per anställd (tkr) 288 285 251 329 326 331 342 342 340 339
Rörelseresultat, EBITDA -158 329 38 109 69 44 -121 121 215 201
Nettoomsättningförändring -38,92% 16,33% -7,96% 20,47% 2,78% 64,95% -48,56% -28,25% 5,25% -%
Du Pont-modellen -23,88% 31,79% 3,31% 13,62% 9,69% 1,94% -31,27% 10,75% 21,75% 22,83%
Vinstmarginal -14,67% 16,55% 1,52% 5,27% 3,78% 0,69% -17,98% 4,89% 7,36% 7,03%
Bruttovinstmarginal 91,60% 94,45% 82,88% 88,17% 92,36% 90,49% 91,29% 86,03% 86,85% 87,54%
Rörelsekapital/omsättning 38,77% 31,95% 20,35% 16,88% 16,69% 12,01% 15,23% 14,91% 10,40% 4,72%
Soliditet 81,01% 73,16% 64,04% 67,02% 67,47% 64,15% 64,54% 60,61% 62,23% 58,45%
Kassalikviditet 432,35% 351,03% 225,56% 236,82% 231,38% 193,51% 175,14% 187,24% 186,01% 138,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...